Nordjylland

Dyreenheder

I diskussionen om landbrugets miljøbelastning er begrebet dyreenheder vigtigt. Her indgår en ko med langt større vægt end et slagtesvin. Her ser man på dyrenes gødningsproduktion, og en dyreenhed er så mange dyr, der skal til for på et år at afgive 100 kg kvælstof. Det betyder, at en jerseyko svarer til en dyrenhed. Svin indgår med forskellig vægt. Søer med smågrise op til fire uger tæller med 4,3 pr. dyreenhed, mens slagtesvin kan tælle med 12 stk. pr. dyreenhed. Af får går der syv på en dyreenhed, mens der skal 17 stk. fjerkræ til en dyreenhed. I 2002 var der 412.000 dyreenheder i Nordjylland. Den politiske strid går så på, om der over en årrække er sket en stigning eller et fald.