Danmark

Dyreetisk formand trækker sig efter kritik

Samarbejdspartner kalder Peter Sandøe for utroværdig, og derfor stopper han som formand for Dyreetisk Råd.

Dyreetisk formand trækker sig efter kritik

Efter 20 år som formand for Dyreetisk Råd er det slut for Peter Sandøe. Han ønsker ikke længere at bestride posten, efter at en central spiller på området, direktør i Dyrenes Beskyttelse, Britta Riis, kalder ham utroværdig som formand.

Hendes kritik fremkommer i en artikel i Politiken, hvor Peter Sandøe anklages for en dobbeltrolle ved at skulle lave en udredning om svinedødelighed for Justitsministeriet samtidig med, at erhvervet havde bestilt ham til at lave en positiv rapport om svineavl.

- Dyreetisk Råd er en sådan konstruktion, at man som formand skal have grupper på tværs til at samarbejde og finde løsninger.

- Og jeg mener ikke, at jeg kan passe mit arbejde, hvis dem, jeg skal have til at samarbejde ikke har tillid til mig, siger Peter Sandøe til Ritzau.

Han slår fast, at anklagen om dobbeltrollen ikke er årsagen. Det handler om et fremtidigt arbejdsklima.

For den såkaldte "positive" rapport, han skulle lave for svineindustrien har "givet et bedre vidensgrundlag, og det havde vi ikke haft, hvis ikke rapporten var blevet lavet".

At han så skulle have oplyst bedre og mere klart om, at han skulle være med til at lave den betalte rapport, erkender han.

- Rapporten er der ingen, der betvivler. Personligt har jeg ikke fået en krone selv for at lave den. Jeg har ingen økonomiske interesser involveret, og jeg har overholdt universitetets regler om armslængde. Så rapporten har jeg det fint med, siger han.

- At man så i stedet vælger at gå efter formalia i processen, som ikke har været opfyldt optimalt, sådan er det. Men jeg har ikke forholdt mig uetisk på nogen måde, og ministeren har jo også givet mig sin fulde opbakning i sagen, siger han.

Han mener dog ikke, at ministerens opbakning er nok til at fortsætte, når Dyrenes Beskyttelse melder så klart ud, som organisationen har gjort.

- Britta Riis kunne have ringet til mig, hvis hun havde noget at kritisere. Der er ved at komme et meget polariseret klima omkring arbejdet. Når folk hellere vil gå i pressen og udtrykke mistillid på et meget løst grundlag, så vil jeg ikke være formand mere.

- Jeg har været formand i 20 år, og vi har haft et tillidsfuldt samarbejde med alle parterne, og vi har fundet gode løsninger og præget dyreværnslovgivningen, og når den tid så er forbi, så skal man ikke blive hængende, siger Peter Sandøe.

/ritzau/