Dyrenes Beskyttelse anmelder gårdejer

Løgstør Politi og dyrlæge finder forholdene i orden for de udegående dyr

FLEGUM:Kristian Mosgaard, Bejstrup, formand for Dyrenes Beskyttelse's lokalafdeling i Løgstør, har anmeldt en gårdejer i Flegum for misrøgt af sine dyr. Ved en inspektion i går på ejendommen fandt han ud over flere magre kreaturer to døde svin. Løgstør Politi har sammen med en dyrlæge besigtet forholdene og fundet disse i orden. - Det var helt tydeligt for mig, at dyrene hverken havde adgang til vand eller føde. Dyrene var generelt meget afmagrede, og efter min overbevisning bliver de ikke passet. Flere andre grise gik rundt med åbne sår, fortæller Kristian Mosgaard. Han fortæller, at den ene af de døde grise var frosset fast til gulvet, mens den anden blev fundet i et jordhul på åben mark. Han foretog inspektionen på gården for at hjælpe sin sygemeldte formandskollega for Brovst-lokalafdelingen, Birgit From, Torslev, efter henvendelser fra naboer til ejendommen. Vagthavende hos Løgstør Politi fortæller, at betjente sammen med en dyrlæge har besigtiget forholdene for de udegående dyr og fundet disse i orden. - Så vi foretager os ikke mere i denne sag, tilføjer vagthavende. Kristian Mosgaard er skuffet over politiets beslutning. - Ejeren mødte frem, da politiet og dyrlægen var på besøg. Han havde foder med til dyrene. Han fik besked på at sørge for tørt leje og vand til dyrene. Det er ikke nok efter min overbevisning, fortæller Kristian Mosgaard. Han vil nu følge dyrene i den kommende tid.Udegående dyr Hvert år er mange kredsformænd hos Dyrenes Beskyttelse vidne til, at udegående dyr vanrøgtes, fordi de ikke har adgang til foder, vand og et tørt leje. - Dyrene lider, og vi ser hvert år mange anmeldelser til politiet. Dyreværnsrådet og det Veterinære Sundhedsråd har lavet en udtalelse om hvilke betingelser, der skal være opfyldt for alle husdyr, der går ude om vinteren, herunder heste, kvæg, får, geder og fjerkræ, fremgår det af foreningens hjemmeside. Reglerne om bl.a læskur gælder for dyr, der går ude hele døgnet i vinterhalvåret. Det betyder, at der ikke er krav om læskur, hvis dyrene kun er på fold i dagtimerne. - Dyrene skal være forberedt på at gå ude i vinterperioden, hvilket betyder, at de skal have udviklet et kraftigt og tæt hårlag eller fjerdragt, og de skal være ved godt huld. Dyrene skal i vinterperioden tilføres supplerede foder, så det gode huld opretholdes. Der skal hele tiden være adgang til frisk drikkevand. - De arealer, som udegående dyr opholder sig på i vinterperioden, skal i størrelsen være afpasset efter antallet af dyr samt være så store, at der altid er græsdækkede arealer, som dyrene ikke har trådt op. Det bør sikres, at foderpladser og vandingssteder er placeret i en sådan afstand fra dyrenes hvileområde, at arealet mellem disse kan holdes græsdækket - Udegående dyr skal i vinterperioden have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidigt kan hvile på et tørt, strøet leje. Kravet om læskur eller bygning kan fraviges under forudsætning af, at dyrene holdes på store arealer, hvorpå der er en beplantning, som yder en høj grad af både læ og beskyttelse mod nedbør og har en særligt veldrænet bund som eksempelvis et tykt lag grannåle. Kravet om læskur eller bygning kan alene under disse forudsætninger fraviges for dyr af hesteracerne Islandsheste og Shetlandsponyer, kvægracerne Skotsk Højlandskvæg, Angus, Galloway og Hereford samt alle fåreracer. Dyrenes Beskyttelse understeger, at udegående dyrs velfærdsmæssige forhold kan variere meget og må derfor i visse tilfælde underkastes en konkret sagkyndig undersøgelse for at vurdere, om alle forudsætninger er tilgodeset.