Dyrepark og køkkenhave i NBV

LISTE:Under overskriften ”Klar til at spænde livremmen ind” bringer NORDJYSKE en prioriteret liste og spareforslag, hvor sundheds,- ældre- og handicapudvalget har prioriteret forvaltningens oplæg til eventuelle besparelser. Formanden for sundheds-, ældre- og handicapudvalget Karl Bornhøft oplyser, at udvalget er blevet bedt om at udarbejde reduktionskataloget som et oplæg til budgetforhandlinger. Til sparekatalogets punkt 13: Nedjustering af serviceniveauet på NBV, 930.000 kr., vil jeg som formand for Sind i Hjørring Lokalforening gerne omtale et par spændende og vigtige områder på NBV, som jeg vil bede politikerne om at friholde for sparekniven. 1. Kantinen. Det er meget vigtigt, at NBVs brugere får et grundigt kendskab til gode og sunde mad- og spisevaner. Der opstår dagligt en god og forventningsfuld stemning på NBV, når duftene fra kantinekøkkenet signalerer, at et af dagens højdepunkter, nemlig middagsmaden, nærmer sig. 2. Dyreparken. Jeg har selv inden for det sidste år været på besøg i dyreparken tre gange, og jeg har ladet mig fortælle, at der i samme tidsrum har været ca. 140 besøg i parken. Hver gang jeg har været der, har der været brugere, der med begejstring har fortalt om dyrene og hele arrangementet på en sådan måde, at jeg ikke har været i tvivl om, at omgangen med dyrene har fremkaldt og styrket deres evne til at tage hensyn til andre og til at vise både omsorg og kærlighed. Jeg er sikker på, at de dyr, som er udlånt til NBV, bliver passet godt, og jeg er sikker på at ”dyrepasserne” udvikler sig i en positiv retning, når de tager sig af dyrene. I stedet for at bruge sparekniven, kunne man udvide NBVs tilbud og inddrage et lille stykke jord på NBV til blomster/køkkenhaver, det kan let blive en fin lille arbejdsplads, hvor der kunne dyrkes salat, radiser og meget mere til kantinen og ikke at forglemme blomster til buketter. Det er muligt, at nogle af brugerne kan få inspiration til at dyrke køkkenurter og blomster ved deres private bolig. Fælles for aktiviteterne i forbindelse med dyreparken og haveprojektet er, at arbejdet foregår udendørs, og det i sig selv er sundhedsfremmende. Man må gøre sig klart, at de mennesker, der er brugere af NBV, i høj grad profiterer af menneskeligt samvær og udfordringer, som de kan bruge privat og konkret se, at omsorg for andre er vigtig. (Her kan dyreparken være en god formidler), desuden kan henvises til en artikel i Jyllands Posten lørdag 9. juni omhandlende ”en afstressende have” i Sverige, hvor netop naturen spillede en stor rolle for det psykiske velvære.