Dyrere at gå i aftenskole

Tilskuddet til lærerløn falder fra to tredjedele til en

Voksenundervisning 13. september 2002 08:00

SÆBY: Det blive dyrere at gå i aftenskole i Sæby Kommune. Både folkeoplysningsudvalget, børne- og kulturudvalget og økonomiudvalget anbefaler over for byrådet et revideret forslag til retningslinjer for oplysningsforbundenes aktiviteter i Sæby Kommune. De nye retningslinjer er udarbejdet på baggrund af de lovmæssige ændringer, Folketinget har vedtaget. Det er sket med skelen til en model for aftenskoleområdet udarbejdet af Kommunernes Landsforening. Den skitserer forskellige muligheder for tilskud fra årsskiftet. Modellerne har været drøftet på et møde, repræsentanter for oplysningsforbundene har været indkaldt til af fritidsforvaltningen på Sæby Rådhus. Ændringerne Der lægges i Sæby Kommune op til følgende ændringer omkring tilskud til oplysningsforbundene: Den almindelige undervisning: Tilskuddet falder fra to tredjedele til en tredjedel af lærerlønnen. Undervisning for handicappede. Tilskuddet reduceres fra otte niendedele til syv niendedele af lønudgiften. Instrumentalundervisning: Tilskuddet til løn bliver frenover fem syvendedele mod hidtil seks syvendedele. Foredrag og lignende: Her falder det kommunale tilskud fra to tredjedele til en tredjedel af foredragsholdernes honorar. Samtidig vil tilskudstilsagnet fremover blive afregnet af den tilskudsberettigede lønudgift året før med en afvigelse på højst ti procent. Hidtil er tilskudstilsagnet blevet beregnet på baggrund af deltagertimer. Det har været uhensigtsmæssigt, da man har skulle lavet den endelige opgørelse på baggrund af lønudgiften. Fristen for indsendelse af tilskudsregnskab bliver i forbindelse med lovændringen samtidig forlænget fra den 1. til den 15. februar.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...