Dyrere at gå til musik

Underskud på 1,8 mio. betyder prisstigninger og færre tilbud på de lokale skoler for eleverne.

Eleverne i Hjørring Musiske Skole får dyrere timer, som de skal køre længere efter. Illustration

Eleverne i Hjørring Musiske Skole får dyrere timer, som de skal køre længere efter. Illustration

Den Musiske Skole i Hjørring har i 2008 haft et underskud på 1,8 mio. Det gik først op for skolen i efteråret, at den var gal - så man kunne ikke nå at rette en masse op på det og kom ud med underskuddet, som nu får konsekvenser for eleverne i form af prisstigninger fra næste skoleår 2009/10. Helt præcist en prisstigning på 25 pct. for instrumentalundervisning og 10 pct. på forskoleområdet. Desuden vil de decentrale tilbud på de små skoler blive færre, fordi der skal skæres i timetallet. Det fremgår af en handlingsplan, som skolen har lavet og som netop er blevet godkendt i børne- og undervisningsudvalget. Til sammenligning fremskrives priserne normalt med fem pct. om året. Udvalgsformand Viggo Bilde (UP) kalder situationen kedelig. - Vi er simpelt hen nødt til at lave besparelser. Der bliver flere elever, som bliver nødt til at flytte sig efter undervisningen, siger han. Når det gælder prisstigningen peger han på, at Hjørring i forvejen lå i den billige ende sammenlignet med andre kommuner. - Vi kommer stadig til at ligge på niveau med andre kommuner efter stigningerne, siger han. Det ærgrer udvalgsformanden, at underskuddet ikke blev opdaget noget før: - Der blev udtrykt kritik fra udvalget af, at der er blevet så stort et minus, inden der er blevet gjort noget ved det. Der er selvfølgelig forklaringer, herunder regnskabssystemet, men derfor kunne de godt have gjort noget ved det før, siger Viggo Bilde. Men det er forklaringen, siger konstitueret leder af Den Musiske Skole, Erik Randrup. - Den væsentligste grund til, at vi endte der, er at de styringsredskaber, vi har haft til at overskue økonomien med, ikke har været gode nok. Det program, kommunen har købt, har ikke været præcist nok. Det gav os vanskeligheder, da vi skulle planlægge i foråret, og vi kunne ikke beregne økonomien præcist, for de tal, vi kunne trække ud, var ikke præcise nok. Først da regnskabssystemet blev godt nok i efteråret, kunne vi få overblik, forklarer han. Fyringer og færre timer Uanset årsag - så forsøger skolen at minimere generne for eleverne. Man vil fortsat have musikundervisning på samtlige skoler i kommunen, men der vil være mindre at vælge imellem på hver skole. Der skal fyres lærere eller skæres i timer svarende til 3,68 fuldtidsstilling, og der skal skæres med 92 lektioner pr. uge - det svarer til 10 procent - og det kan mærkes. - Det betyder, at vi ikke kan opretholde det serviceniveau, vi har haft i år. Der vil være færre ting at vælge imellem lokalt, og flere elever må flytte sig til andre skoler efter undervisningen, siger Erik Randrup, der beklager situationen. Noget af det hentes ind på at lave en del af solotimerne om til holdundervisning, specielt på begynderniveau. - Det behøver faktisk ikke at vær dårligere for børnene, i mange situationer kan det måske være bedre, fordi mange børn lærer bedre i en social sammenhæng, påpeger Erik Randrup. Om nogle forældre melder deres børn ud af skolen som følge af de højere priser er svært at forudse - men der er taget højde for et anslået frafald i handlingsplanen. - Men det er jo klart, at der er en risiko for, at det vil betyde færre elever, erkender Erik Randrup. Handlingsplanen sigter mod at bringe skolen i økonomisk balance igen fra 2011, hvor timetallet også gerne skulle op på 2008-niveau igen.