Dyrere at parkere i Skagen i 2003

Skattepolitik 6. september 2002 08:00

SKAGEN: Det bliver dyrere at parkere i Skagen næste år. I forbindelse med, at byrådet har godkendt de mange forskellige afgifter, takster og gebyrer, der opkræves for forskellige kommunale ydelser, har byrådet sagt god for at parkeringsafgiften sættes op med én krone per time. Afgiften har i en årrækken været på ni kroner i timen, og næste år kommer det til at koste 10 kroner i timen at holde et sted, hvor der skal betales. Formanden for udvalget for teknik og miljø, Inger Støtt (V), begrundede på byrådsmødet stigningen med, at man har en sag, som hun ikke mener, der skal "trædes mere i", som skal klares. Sagen er, at kommunen i mange år ikke har betalt moms af indtægten fra parkeringsautomaterne, og der er derfor et efterslæb fra de tidligere år på cirka 3,5 millioner kroner og betaling af moms for i år på godt 700.000 kroner. Beløbet er givet som tillægsbevilling, og det betyder, at parkeringsordningen har en gæld til kommunekassen. Byrådet godkendte på det seneste møde yderligere en ændring til de foreslåede takster. Det var, at taksten for at have børn i vuggestue og dagpleje deles ud på 12 årlige rater mod, som foreslået af børne og kulturudvalget, 11 rater.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...