Dyrere at være dansker

Finansloven løfter blandt andet sløret for nye skatter og afgifter for flere milliarder kroner.

Særligt sundhedsafgifter vender den tunge ende nedad, så familier med små indkomster rammes særligt hårdt. En betalingsring om København vil koste pendlerne og byens borgere og erhvervsliv tusindvis af kroner hvert år. Og en halvering af fradragsloftet på indbetaling til ratepension vil betyde, at færre vil spare op og flere vil spare mindre op til deres alderdom. Regeringen fremrykker i forbindelse med deres "kickstart" mange planlagte investeringer, ligesom de bruger flere penge, end vi lagde op til i vores finanslovsforslag. Men når man fremrykker, så har man jo ikke pengene i hånden. De findes først i budgettet senere. I sådan en situation må regeringen låne pengene. Dermed stiger underskuddet, og Danmarks økonomi forværres. Tidligere på ugen kom det frem, at overførsler såsom starthjælp, introduktionsydelse og kontanthjælpsloftet skal afskaffes. Dermed havner vi igen i den situation, at det for mange ledige ikke kan betale sig at tage et arbejde. Hvis en familie med to børn, hvor begge forældre er på kontanthjælp, skal have 1000 kroner ekstra hver måned, så skal den ene forældre med regeringens nye regler ud og finde et job med en månedsløn på over 30.000 kroner. Det er for mange urealistisk, og dermed er overførselsindkomsten mere attraktiv. Det er en uheldig udvikling. I Venstre har vi allerede fremlagt vores løsning. Det skete i august i form af VK-regeringens forslag til finanslov. Den plan var den rigtige medicin i august, og det er stadig den rigtige medicin her i november.