Dyrere for studerende at tage bussen

Gymnasieelever føler, at de er ramt af blandt andet skattestop

EMNER 1. februar 2005 05:00

BRØNDERSLEV: Det var ikke mindst de uddannelsessøgende situation, der var til debat på Brønderslev Gymnasium, da eleverne mødte politikerne. Politikerne var: Tina Nedergaard, Venstre, Thomas Krog, SF, Ole Stavad, Socialdemokraterne, Lene Espersen, Konservative, Finn M. Christensen, KristenDemokraterne, Vagn Kvist, Radikale Venstre, René Vinding Christensen, Enhedslisten og Rikke Karlsson Dansk Folkeparti. Efter debatten var der Ungdommens Valg, hvor alle elever afgav deres stemme i klasserne. Optællingen af stemmer sker i dag. Det er Hans Kring fra gymnasiet, der sammen med en klasse i samfundsfag foretager optællingen. Anna Stina Sidén ankede over, at der er skåret i Statens Uddannelsesstøtte, ligesom der er indført en kopi-afgift, som også rammer gymnasieeleverne. - Den kollektive trafik er også blevet dyrere, og det rammer også vi studerende, bemærkede Anna Stina Sidén. Og spørgsmålet om kollektiv trafik gav anledning til en hektisk debat. Tina Nedergaard (V): - Det er amtet, der har forhøjet priserne på den kollektive trafik. Amterne har aldrig haft så mange penge som i dag, og de bestemmer, hvordan de bruges.Det fik Thomas Krog (SF), der også er amtsrådsmedlem, op af stolen. - Regeringen har lagt meget stramme bånd på os i amterne. Det koster for eksempel mange penge at opfylde de krav, der er til at nedbringe ventelister til en operation. Det koster for eksempel Nordjyllands Amt ca. 100 mio. kr. - Det skattestop, regeringen har indført, rammer gymnasier, sygehuse, kultur, handicappede og kollektiv trafik, sagde han. Omkring SU sagde Tina Nedergaard, at der er sket en nedskæring, for at få flere penge til studerende, der er enlige forsøgere. Kathrine Jensen: - Er det ikke bedre at uddanne vi unge bedre, så vi kan få et job, når vi er færdige? René Vinding Christensen fra Enhedslisten mener, at skoleelever og studerende skal have bedre forhold. - Der bør ikke være over 24 elever i klasserne. Og så var der selvfølgelig debat om Irak. Især regeringspartierne fik kritik af, at danske soldater har deltaget i Irak-krigen. Lene Espersen (K): - Jeg er stolt over at have været med til at sikre, at irakerne har fået stemmeret. Ole Stavad (S): - De fleste masseødelæggelsesvåben er tidligere leveret af USA.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...