Dyrere gravsteder

Prisen for de efterladte for at få vedligeholdt gravsteder - år for år eller på kontrakt 10-30 år ud i fremtiden - er meget forskellig fra egn til egn. Og prisudviklingen er også meget forskellig og dramatisk stor visse steder. Alligevel vil Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer ikke gribe ind. Ved Kolding er prisen i Nr. Bjert Kirke mere end fordoblet siden i fjor, og som alle andre steder fastsættes prisen af det lokale menighedsråd og efter nogle retningslinjer fra det lokale provsti. Formanden for menighedsrådsmedlemmerne, Ejvind Sørensen, Ringsted, siger til Ritzau, at driften af kirkegårdene er sammensat af brugerbetaling og kirkeskatten. En del steder har brugerbetalingen måske været lille i en årrække, mens kirkeskatten har dækket en større del af regningen. Endvidere spiller det ind, at måske 15 procent af "brugerne" ikke er medlem af folkekirken og dermed ikke betaler kirkeskat. - Derfor er det op til det enkelte menighedsråd at ændre på forholdet mellem brugerbetaling og skattebetaling. Det vil foreningen ikke blande sig i, men jeg går dog ind for en vis brugerbetaling, siger Ejvind Sørensen. I sognet ved Kolding er prisen for et såkaldt gravstedslegat på 30 år, der dækker vedligeholdelse i denne periode, steget fra 12.855 kroner i fjor til 27.564 kroner i år. Prisstigningen forklares med, at vedligeholdelsen har været meget billig i en årrække. For 12 år siden gennemførte Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer en undersøgelse, der afslørede betydelige forskelle i prisen på vedligeholdelse af gravstederne på de mere end 2000 danske kirkegårde. Fire år senere anbefalede Kirkeministeriet så, at de 110 provstier internt forsøgte at samordne priserne, men det er fortsat helt op til det enkelte menighedsråd at afgøre, hvor meget af vedligeholdelsen der skal betales ved brugerbetaling eller over kirkeskatten. Midt i 90'erne var der et underskud i driften af kirkegårdene på omkring 600 millioner kroner om året - penge, der så blev inddrevet over kirkeskatten. Den aktuelle diskussion om udgifter til gravsteder er helt uafhængig af skattestoppet. Kirkeskatten er ikke omfattet af regeringens skattestop, og kirkeminister Tove Fergo (V) vil ikke blande sig, selv om der er udsigt til prisstigninger i bl.a. Haderslev, Ribe, Århus og Aalborg stifter. /ritzau/