Lokalpolitik

Dyrere grunde

AABYBRO:Prisen på byggegrunde i Thomasmindeparken iAabybro stiger. Et enigt økonomiudvalg har besluttet, at prisen på grundene i forbindelse med anden etape af byggemodningen i det nye kvater er 250 kr. per kvadratmeter. Dog kommer de otte nordligste grunde til at koste 300 kr. per kvadratmeter. -Det skyldes dels, at det er de mest attraktive af grunde med udsigt over Vildmosen. Dels er vi ved at udarbejde en ny lokalplan for de otte parceller, som giver mere frie muligheder for byggeri, oplyser borgmester Ole LykkegaardAndersen (V). Prisen er noget højere end for de øvrige byggegrunde iAabybro, som koster 200 kr. per kvadratmeter. I Biersted, Gjøl, og Birkelse er prisen nede på 120 kr., mens en kommunal grund på Gustav Zimmersvej i Nørhalne er prissat til 160 kr. og på Lindevej til 150 kr.