Lokalpolitik

Dyrere kloakker var ventet

Ingen overraskelser selv om priserne er stigende

STØVRING:Entreprenørerne har travlt og det fik formanden for teknisk udvalg, Gert Fischer, i byrådet forleden til at mane til besindighed. Det er måske ikke lige tiden at sætte anlægsarbejder i gang. Da gav byrådet en tillægsbevilling til den ny rundkørsel i byen. Og nu foreligger ny tal, der bekræfter tendensen. Det drejer sig om licitationen på udstykningen Møller Bakker og på to etaper af kloakarbejderne i Støvring by, etape 10 og 11. Ganske vist stemmer resultatet nogenlunde med forventninger inden licitationen på kloakkerne, men det er efter en opjustering i forhold til budgettet på godt 1,5 million kroner, gør kommunaldirektør Erik Odder opmærksom på. Til sammen var der for i år og næste år på budgettet afsat 4,8 million kroner til de to etaper, men prisen blev altså omkring 6,3. Iøvrigt var der ikke de store udsving i de afgivne bud, konstaterer Erik Odder. De to kloaketaper omfatter arbejder ved den ny rundkørsel, Viborgvej i forbindelse med trafiksaneringen her, sideveje til Viborgvej og Hobrovej. Arbejdet skal starte i begyndelsen af august. Når det gælder byggemodningen af den ny udstykning Møllers Bakker endte resultatet med at blive 400.000 kroner billigere, men det skyldes, at forvaltningen inden licitationen havde indregnet de forventede prisstigninger. Og på det tidligere byrådsmøde kunne den tekniske formand videre bemærke, at der ved licitationen var sparet 200.000 kroner på Byrsted kloak Her var afsat 2,2 millioner kroner i budgettet og arbejdet kommer til at koste to millioner kroner og omfatter en pumpestation med overløbsbassin i Byrsted samt ekspropriation af private arealer til en kloakledning mellem Byrsted og Bradsted samt mellem Ll. Hjeds og Hjedsbækvej.