Dyrere mad og olie mærkes på pengepungen

Årets skattelettelse mere end ædt op

Efter de nyeste tal fra Danmarks Statistik er fødevarepriserne steget 6,8 procent fra december 2006 og frem til december 2007. Det er den højeste stigning i mange år.

Efter de nyeste tal fra Danmarks Statistik er fødevarepriserne steget 6,8 procent fra december 2006 og frem til december 2007. Det er den højeste stigning i mange år.

NORDJYLLAND:De stigende priser på mad og energi vil kunne mærkes på danskernes privatøkonomi. Det fastslår Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea. - En gennemsnitsfamilie med to voksne og to børn, bil og en årlig kørsel på 15.000 kilometer skal i år regne med at bruge 4700 kroner ekstra til benzin og energi plus 3000 kroner ekstra til mad, siger Ann Lehmann Erichsen. De dyre tider kan ramme hårdt. Især da mange familier har set frem til at få markant flere penge mellem hænderne som følge af den meget omtalte skatteforhøjelse, der træder i kraft i år. Men en gennemsnitsfamilie kan i år kun forvente at få en samlet skattelettelse på godt 3600 kroner. Årets skattelettelsen og mere til er således allerede nu blevet spist op af de store stigninger i husholdningsbudgettet til fødevarer og energi. På trods af de store prisstigninger, vil vi ikke blive fattigere. Lønningerne stiger jo også, og gennem de seneste mange år har danskerne kunnet glæde sig over en solid reallønsfremgang hvert år, idet lønningerne er steget med godt fire procent om året, mens priserne på vores forbrugsvarer - inflationen - kun er steget med omkring to procent om året. Det har givet en reallønsfremgang på godt to procent årligt. Den udvikling vil næppe fortsætte. Efter de nyeste tal fra Danmarks Statistik er fødevarepriserne steget 6,8 procent fra december 2006 og frem til december 2007. Det er den højeste stigning i mange år. Det samlede forbrugerpriser er i samme periode steget 2,7 procent, trukket op af højere deltagergebyr på aftenskolerne og højere benzinpriser, men trukket ned af billigere fodtøj og beklædning. Dæmpet reallønsvækst - Vi vil i 2008 stadig opleve en reallønsfremgang i Danmark, men der er næppe tvivl om, at fremgangen i vores realløn fremover vil blive markant mindre, end hvad vi har været vant til gennem de seneste år, siger Ann Lehmann Erichsen. Der er nemlig ikke udsigt til, at hverken oliepriserne eller fødevarepriserne vil falde igen. Det økonomiske opsving i lande som Kina og Indien har gjort Asien til storforbrugere af energi og forædlede fødevarer. Samtidig er der på globalt plan også kommet en ny efterspørgsel på majs og korn, der kan benyttes til at fremstille bioethanol for at skabe et alternativ til benzin og dermed begrænse den menneskeskabte drivhuseffekt. Stagnation Måske kan reallønsvæksten endda yderligere aftage, så danskerne for første gang i mange år kan opleve noget, der kan ligne stagnation i økonomien. Det økonomiske tilbageslag, som USA oplever i øjeblikket som følge af krisen på det amerikanske lånemarked, truer med at udvikle sig til et konjunkturtilbageslag, og hvis det sker, vil det også kunne mærkes i Danmark. Der er dog slet ingen grund til at danskerne begynder at se sort på fremtiden, understreger Ann Lehmann Erichsen. Både det danske samfund og familierne er stadig begunstiget af den bedste økonomi, som Danmark nogensinde har oplevet. Det gå stadig godt - Selv om vi i år ikke vil få en reallønsfremgang, der er lige så stor som vi har vænnet os til, vil vi fortsat opleve en vækst i reallønnen - væksten vil bare være mindre. Vi kan også se, at ledigheden fortsat falder, selv om ledigheden er helt i bund. Det går altså stadig rigtigt godt i Danmark. - Men netop fordi det har gået godt så længe og vi også kan se frem til at få skattelettelser, kan mange have fået en forventning om en yderligere fremgang i reallønnen, som ikke kan holde. - Derfor anbefaler vi at danskerne at kigge på deres privatøkonomi og eventuelt justere den for at undgå ubehagelige overraskelser senere på året, siger Ann Lehmann Erichsen.