Frederikshavn

Dyrere, men..

Frederikshavn har beregnet konsekvenserne af takstændringerne for Læsøfærgen i perioden 2003-2010. Samlet afgift med nuværende takster: 5,1 mio. kr. Samlet afgift med nye takster: 9,3 mio. kr. Merudgift for færgeselskabet i perioden: 4,2 mio. kr. Heraf kompenserer havnen 3,5 mio. ved køb af broklap, markedsføringstilskud o. a.