Ældreforhold

Dyrere og dårligere for mange

At få ret er ikke altid rart: Tag f.eks. regeringens såkaldte komunal-reform, der blev vedtaget med et meget snævert flertal. Den blev solgt som ”bedre og billigere service til borgerne”, men nu afsløres den brutale sandhed som dyrere og dårligere tilbud til befolkningen på en række områder.

Vi var mange, som advarede mod at ændre på rammerne for amter og kommuner i huj og hast, uden at konsekvenserne var ordentligt analyseret og diskuteret med borgerne. Der blev peget på, at det ville udløse voldsom utilfredshed, hvis udgifter til samkøring af edb og administration i de nye kommuner skulle betales med massive besparelser på vuggestuer, børnehaver, skoler, plejehjem, hjemmepleje og andre vitale lokale opgaver. Sådan er det gået, fordi regeringen og støttepartiet DF ikke har givet de nye kommuner en ærlig chance for at komme rimeligt fra start rent økonomisk. Udgifterne ved sammenlægningen tegner til at blive langt større end ventet, nemlig mellem 10 og 400 pct. i kommunerne. Buddet fra Indenrigsministeriet lyder på 1,2 milliarder kroner, mens Kommunernes Landsforening vurderer prisen til at være fire milliarder kroner. Foruden omkostningerne ved den nye struktur tynger regeringens kroniske skattestop og følgerne af en mislykket reform af den økonomiske udligning mellem kommunerne. Nye storkommuner langt dyrere end forudset Situationen bliver forværret af, at de fleste kommuner og amter/regioner mangler millioner for at kunne klare voldsomt stigende udgifter til blandt andet et voksende antal børn, unge og ældre samt nye muligheder for at behandle og helbrede syge mennesker. Alt dette gør ikke rigtigt indryk på regeringen, som hellere vil proppe endnu flere milliarder i en bugnende statskasse end investere lidt mere i de vigtige opgaver, som vi prøver at løse i fællesskab i vort samfund. Derfor er den rette adresse for de protester og aktioner, som præger både store og mindre byer landet over i denne tid, regering og folketing; for her sidder de skyldige. Det beskidte arbejde er overladt til de lokale byråd, som på håbløse vilkår prøver at løse opgaven med at lave næste års budget så godt som muligt. Mange må have fortrudt, at de har stemt på den regering!