EMNER

Dyrere olie giver højere varmepriser

Ø. BRØNDERSLEV: - Olieprisen er bare steget og steget. Det konstaterede formand for Ø. Brønderslev Fjernvarme, købmand Jan Jæger. På grund af de stigende oliepriser og dermed et lurende stort underskud måtte der opkræves ekstra rate hos forbrugerne, ligesom prisen sættes op næste år. Der er lavet en aftale med Naturgas Midt/Nord, der baseres på en pris på olien på 73 dollar pr. tønde. For tiden er prisen 78,25 dolalr pr. tønde. Jan Jæger oplyste, at Danserhøj er færdig-udstykket. Der er solgt ni grunde og sket tilslutning på fire grunde. - På varmeværket skulle vi investere i miljøkrav for at nedbringe CO2-udslippet. Derfor er der afsat 250.000 kr. i budgettet. - Der er sket et brud på Tujavej, så der skulle en renovering af hele Tujavej til. Der er etableret en ny gasledning til Ø. Brønderslev Skole, og ny forbruger er Østsidehallen. Der har været 30.000 timers eftersyn på begge motorer. - Det er nogle store poster, der har været i det forløbne år, og så er gasprisen tillige høj. Men vi håber fortsat på, at der bliver ro i hele verden, så råolien kan falde. Om fremtiden sagde Jan Jæger, at Danserhøj snart udbygges, og der ventes to nye forbrugere til den kommende fyringssæson. Regnskabet viser et overskud på 80.405 kr. Til bestyrelsen genvalgtes Henning Nordlund og Jørgen Sloth.

Forsiden