Dyrere pasning kan forsvares

Generelle besparelser i rimelig størrelsesorden

Skolevæsen 25. september 2002 08:00

AABYBRO: Fra det nye år bliver det 208 kr. dyrere per måned at få passet sit barn i dagpleje, 159 kr. dyrere i børnehave, 75 kr. i SFO I. Det er konsekvensen af, at Venstre med sit budgetforslag fra næste år udskriver en ekstra regning på i alt 1,25 mio. kr. til forældre for at få passet børn. Derudover vil partiet skære 900.000 kr. indenfor arbejdsmarkedsområdet og ordningen med støttepersoner til socialpsykiatri, ligesom folkeskolerne årligt skal spare én mio. kr. - Vi har en god kvalitet i børnepasningen. Selv om taksterne stiger, vil vi stadig være billige i forhold til andre nordjyske kommuner, siger borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V). Øget brugerbetaling I børnehaverne stiger forældrebetalingen fra 31 til lovmaksimum 33 procent af kommunens udgifter. I SFO'erne stiger taksten fra 34 til 36 procent. Her er der ingen begrænsning på forældrebetalingens størrelse. Takstforhøjelserne vil Socialdemokratiet, SF og Borgerlisten ikke være med til, og Eva Rytter (S) kalder det en særskat. - Det udtryk kan jeg ikke genkende. Det er brugerbetaling, siger Ole Lykkegaard Andersen. - Det har altid været sådan, at man betaler for at få sine børn passet. Kommunen betaler stadig 66 procent af udgifterne, og det er oplagt, at vi ikke kan være meget billigere end andre kommuner, siger han og tilføjer, at Venstre er nået frem til generelle spiselige besparelser og takststigninger. Samtidig vil partiet øge det kommunale tilskud til private pasningsordninger for 0-3 årige fra 30.000 kr. til 35.000 kr. om året per barn. Og der skal gives tilskud til forældre, som selv vil passe deres børn. - Den private pasning er stadig billigere end den offentlige. Og vi forventer ikke, kommunen får en udgift, når vi giver tilskud til, at folk selv passer deres børn. Det gives kun til folk, som ikke får overførselsindkomst, siger han. Skærer to til tre stillinger Med i budgetforslaget er også, at den kommunale administration skal spare 700.000 kr. - Det svarer til to til tre stillinger. Men der vil ikke ske fyringer. Pengene skal findes ved omrokeringer, naturlig afgang og undlade at genbesætte stillinger, siger borgmesteren. I følge Venstre skal folkeskolerne årligt spare én mio. kr. på ressorcer til specialundervisning, ledelse og timetildeling. Næste år opnåes der alene en besparelse på 400.000 kr. da der ikke er tale om et fuldt skoleår. - Folkeskolerne skal i dag være mere rummelige, derfor skal vi se på specialundervisningen, hvor vi idag bruger 11 mio. kr. Det er på dette ormåde, hovedparten af besparelsen ligger, siger Ole Lykkegaard Andersen. Derudover er Venstre enige med de øvrige partier om andre besparelser. Se andet sted på siden.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...