Dyrere varme i Hornum

AARS:De 450 forbrugere under Hornum Fjernvarme må indstille sig på dyrere varme i fremtiden. Det fremgik af beretningen, som formanden Egon Andersen fremlagde på fjernvarmens generalforsamling, og årsagen hertil stigning i gasprisen på 35 pct. Egon Andersen oplyste også, at der i det forløbne varmeår blev brugt 966.389 kubikmeter gas til varmeproduktionen og 786.039 kubikmeter til elproduktionen - ialt 1.752.428 kubikmeter. Det kostede Hornum Fjervarme knmap 6,5 mio. kr. mod 4,6 mio. kr. året før - en stigning på 35 pct. 137 af fjernvarme-forbrugerne fik tilbagebetalt knap 120.000 kr., mens 313 fik en samlet efterregning på godt 329.000 kr. Efter formandens beretning gennemgik varmemester Egon Larsen regnskabet, som bar tydelig præg af de store prisstigninger på gassen således, at det sluttede med et underskud på 482.056 kr. På generalforsamlingen fik fjernvarme-bestyrelsen også et nyt medlem - som alligevel ikke er ny i bestyrelsen. Mogens Holm blev valgt i stedet for Lars Bo Nielsen, der ikke ønskede at fortsætte. Mogens Holm har i flere år siddet i bestyrelsen som kommunens repræsentant, men må stopper med dette mandat, da han går ud i byrådspolitik. I stedet er han nu forbruger-valgt medlem af bestyrelsen, hvortil Jens Chr. Jacobsen blev genvalgt.