Lokalpolitik

Dyreste løsning

Under overskriften "Hvilken medvind?" har SF's Jørgen Andersen et indlæg (15.4.), efter at transportminister Carina Christensen har deltaget i et møde med lokalpolitikere og erhvervsfolk på Sallingsund Færgekro om infrastrukturen i Nordjylland.

Vi kan fra Borgerlistens side tilslutte os, at der ikke kom noget nyt frem. Faktisk står sagen stadig samme sted, som da Borgerlisten og Egholms Venner stillede spørgsmål til såvel den daværende trafikminister som til partiernes trafikordførere, om deres stilling til finansieringen af en vestlig linieføring. Alle partier, undtagen Venstre, svarede på spørgsmålene. Og alle, inkl. den daværende trafikminister, mente, at det var et lokalt ønske, som kommunen selv måtte betale til. Altså samme holdning, som Carina Christensen senere har givet udtryk for, E45 er en naturlig statslig opgave at udbygge, mens kommunen selv må finde midler til det øvrige. Så som vi ser det, er der hverken mere eller mindre medvind, til en ny vestlig motorvej. Vi mener også, at politikerne skal gå sammen om at sikre, at 0+-løsningen kommer med hurtigst muligt, en ting som det daværende Amtsråd under Orla Hav desværre forsømte i deres tid. Vi ser med nogen undren, at Jørgen Andersen nu nævner Kristendemokraterne som modstandere af en vestlig linieføring, da deres politikere - ud over Inge Ibsen Fomcenco - jo giver udtryk for at være tilhængere af Egholm-løsningen. Vi noterer os også, at den vestlige linieføring, er skrevet ind i trafikplanerne, som de samlede byrådspartier i Aalborg Kommune har vedtaget, i forbindelse med vedtagelsen af indsnævringen af Nyhavnsgade, osv. Vi er også opmærksomme på, at ingen partier eller politikere har taget linieføringen op i byrådet, selv efter at trafikministeren har fastholdt den tidligere politiske linje, at Aalborg Kommune selv skal være med til at betale en vestlig linieføring. Det er beklageligt, hvis der stadig er et flertal i byrådet, for at påføre borgerne denne millionudgift, i særdeleshed i disse sparetider! Vesttilhængerne med Orla Hav og Mariann Nørgaard i spidsen burde indse, at deres stædige fastholdelse af den dyreste løsning, såvel for økonomi som miljø, nemt kan føre til at Nordjylland end ikke får en udvidelse af E45. Og hvad får de ud af det?