Dyretransporter alles ansvar

Winther Sønderhaven spørger (30.12.) hvem der har ansvaret for de forfærdelige dyretransporter, som vi for nylig har set på tv, hvor heste fra Polen blev transporteret til Italien.

W.S. efterspørger en reaktion fra de to nordjyske medlemmer af EU-parlamentet, og den skal du få. Det er et fremskridt, at vi har fået fælles minimumsregler i Europa for dyretransporter med mulighed for, at det enkelte medlemsland kan indføre skærpede krav, som vi bl.a. har gjort i Danmark med transporttiden. Der er to indlysende problemer med de nuværende transporter. Dyrene har for lidt plads, og transporterne foregår over for lange afstande med for korte pauser. Konkrete forslag, der ville forbedre forholdene, ville være at indsætte strengere krav til den maksimale transporttid og til, hvor meget hvert dyr skal have af plads. Jeg er ikke fanatisk, men forholdene nu er under al kritik. De ansvarlige er - som så ofte - os politikere. Særligt i EU, hvor landbrugsministrene ikke hidtil har villet skærpe de fælles regler. I den socialdemokratiske gruppe i EU-parlamentet har vi længe kæmpet for, at dyrenes forhold blev bedre, men der er desværre stærke interesser hos landbruget, og partier, der præsenterer landbruget, som har en lidt anden dagsorden. Må jeg ikke også minde om, at vi også har en dansk landbrugskommissær, der kunne vise lidt mere handlekraft på dette område. Når det er sagt, vil jeg godt gøre opmærksom på, at ikke kun politikere har ansvaret for at stoppe de transporter, der fører til dyremishandling. Opdrættere, landmænd, chauffører og kontrolmyndighederne bør flytte fokus fra pengepungen til almindelig hæderlig opførsel - også overfor dyr. Jeg vil nu stille et skriftlig spørgsmål til landbrugskommissæren, hvad hun har tænkt sig, at gøre ved problemet, og når jeg får svaret, vil jeg vende tilbage.