Retspleje

- Dyreværnsloven bør laves om

- Ufatteligt at dyr ikke fjernes straks efter dom, siger formand

FJERRITSLEV:Det er ubegribeligt, at der skal gå over et halvt år fra en byretsdom og to måneder fra en landsretsdom for vanrøgt, til dyrene rent faktisk er ude af den dømtes varetægt. Det siger landsformanden for Dyrenes Beskyttelse, Ole Münster, til sagen fra Fjerritslevs opland, hvor en hobbylandmand blev meldt til politiet i januar 2003 på mistanke om vanrøgt. - Vi har flere gange i tidens løb forsøgt at få ændret loven, så dyr kan fjernes allerede ved en byretsdom for vanrøgt, uanset at dommen ankes til landsretten. Så kan man jo opbevare dyrene et sted, til landsretten har talt, og derefter kan de eventuelt komme tilbage til den pågældende. - Tvivlen bør under alle omstændigheder komme dyrene til gode, fastslår Ole Münster. - Vi løber panden mod en mur i det politiske system. Forslaget afvises med påberåbelse af retssikkerheden for den tiltalte, forklarer han. - Man ønsker ikke at gribe ind, mens en sag stadig verserer. Men vi taler jo om levende dyr, og det handler om ganske få sager hvert år. Det er en meget alvorlig dom at blive frakendt retten til at holde dyr, siger Ole Münster. - Jeg mener, at dyrene burde fjernes næste dag, når retten har talt. Og ved en landsretsdom er der slet ingen tvivl. Der burde politiet have fjernet dem med det samme. De ved jo godt, at en sag kører ved landsretten, så man er ikke totalt uforberedt, lyder hans argument. - Det er mig helt ubegribeligt, at der skal gå to måneder.