Dyreværnsloven bør laves om

Veterinærvirksomhed 22. september 2002 08:00

DYREVELFÆRD: Efter at have læst NORDJYSKE 22. august vil jeg tillade mig at sende et par kommentarer angående artiklen "Hesteelskere i aktion: Hjælp disse dyr fri". Artiklen beretter om en hesteejer, hvis heste sjældent kommer ud i den friske luft. Man må glædes over, at avisen tager problemet med vanrøgt af dyr op og beskriver et dyrehold, som ikke må finde sted. Tak for det! Dernæst må man gyse midt i sommervarmen: Tænk, at nogle mennesker har hjerte til at behandle sine dyr på den måde! Hestene står bundet i en stald det meste af året og får derfor ikke mulighed for at bevæge sig. Lige netop bevægelse er overordentligt vigtigt for en hest - både af fysiologiske og sundhedsmæssige årsager, men også af psykiske årsager. Sidst men ikke mindst må man undre sig over, at et sådant dyrehold i det hele taget kan finde sted i Danmark, og at dette dyrehold endda bliver velsignet af politi og dyrlæge. Det er en kendsgerning, at politiet sjældent kan se vanrøgt og mishandling af dyr. Sagkundskaben burde vide bedre, men den tilkaldte dyrlæge kan eller vil ikke se denne vanrøgt. Det er meget problematisk, at politiet har beføjelser til at træffe afgørelser i sager, hvor det ingen faglig indsigt har og dertil støtter sig til udtalelser fra en dyrlæge, som ikke er sin opgave voksen. Dyreværnsloven må være grundig overtrådt her i dette tilfælde. Myndighederne og lovgiverne må få øjnene op for og reagere imod de miserable forhold, man ser rundt omkring i hele landet. Formanden for Den Danske Dyrlægeforening Per Thorup har udtalt, at han ønsker ret til at melde dyrplageri anonymt. Dyrlægerne har pligt til at anmelde misrøgt og dyrplageri til politiet, men det sker meget sjældent, fordi det kan betyde, at dyrlægen mister klienter. Dyrlægen kommer i en konflikt, når han både skal være landmandens rådgiver og dyrenes beskytter. En anmeldelse, som ikke får nævnefærdige, retslige konsekvenser for landmanden kan koste en dyrlæge dyrt. Han opfordrer derfor politikerne til at hjælpe branchen ud af dilemmaet ved at ophæve den nuværende anmeldelsespligt og erstatte den med en uvildig, statslig kontrolinstans. Både Dansk Folkeparti og SF siger, at dyrlægerne begår en slags embedsmisbrug ved ikke at melde dyrplageri. Kristen Touborg, fødevareordfører for SF mener, at man bør overveje at fratage dyrlæger retten til at arbejde, hvis de overtræder dyreværnsloven. Hvis den i NORDJYSKE beskrevne sag holder sig inden for lovens rammer vil jeg hermed appellere til politikerne om, at Dyreværnsloven samt dyrlægernes pligter og ansvar i sådanne sager bliver lavet om. Omgående. Til sidst skal der lyde et tak til beboerne i Godthåb og Hesteinternatet af 1999 for, at de føler ansvar for andre menneskers dyr og prøver at hjælpe dyrene.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...