Retspleje

Dyreværnssag om kreaturer trækker i langdrag

FJERRITSLEV:Det er som om tidsmaskinen har stået stille. Der er intet sket, og efter snart tre års forløb er forholdene på ejendommen de samme, sagde en dyrlæge fra Fødevareregion Nordjylland, da hun sammen med to kolleger vidnede i en sag mod en hobbylandmand fra Fjerritslevs opland. Han er tiltalt for adskillige overtrædelser af af dyreværnsloven og havde sin sag for en domsmandsret i retten i Fjerritslev. De væsentligste overtrædelser er, at landmanden ikke har sørget for tørt og velstrøet leje til sin besætning på godt en snes kreaturer. Efter dyrlægernes opfattelse var der heller ikke sørget for, at dyrene kunne søge læ indendørs, idet gulvet i den stald dyrene havde adgang til, var dækket af op til en halv meter tykt lag mudder og gødning. Den ene af dyrlægerne forklarede, at hun havde opgivet at gå ind i stalden, da gødningen nåede kanten af hendes støvleskafter. Sagen begyndte i april 2002, da politiet efter en henvendelse om at der lå døde dyr på ejendommen, sammen med en dyrlæge besøgte ejendommen og fandt kadavere af døde kreaturer på marken. I indhegningen flød det med pigtråd, pandeplader og plastaffald, ligesom der stod udtjent maskiner, en traktor og en mejetærsker, som dyrene kunne komme til skade ved. Et år senere var der igen dyrlæge og politibesøg på ejendommen, og denne gang fandt man også døde dyr i indhegningen . I februar 2004 fandt dyrlægen og politiet en død tyr, der efter dyrlægens undersøgelse var død af energimangel. En tyr stod helt stille og apatisk i indhegningen og havde ikke kræfter til at flytte sig. I årenes løb har der været op mod en snes uanmeldte besøg på ejendommen, hvor forholdene ikke altid var lige grelle, men heller aldrig tilfredsstillende. Ved det seneste tilsyn den 31. december 2004 blev der fundet to døde dyr på marken. Om de mange døde dyr mente landmanden, at der i en besætning på godt en snes kreaturer ikke var noget unormalt i, at der døde et par kreaturer om året. Han havde ikke forståelse for, at knogleresterne på marken kunne have nogen betydning. - Det generer hverken mig eller kreaturerne. De eneste der føler sig generet er dem der aflægger de mange uanmeldte besøg. Om tlltalen for manglende mærkning af kreaturerne, som tiltalte erkendte, lød forklaringen, at han ikke havde forståelse for betydningen af denne mærkning. Om plastaffaldet sagde han, at det stammede fra de wrapballer med foder som han skar op i indhegningen. Han havde godt nok set, at kreaturerne ind imellem åd dette, men det kunne han jo ikke rigtig gøre noget ved. Foreholdt, at to tredjedele af vomindholdet i et af obducerede kreaturer bestod af plast og høstbindegarn, sagde han, at når det ikke kom ud igen på naturlig vis, var det selvfølgelig ikke så godt. Efter fire timers retsmøde med afhøring af tiltalte og vidneforklaringer blev sagen udsat til et nyt retsmøde, hvor der vil blive forelagt yderligere dokumentation inden domsafsigelsen. nca