Dyrlæge dømt for at sløse

Bøde på 6000 kr. for at give kvæg antibiotika, der endte i mælken

HOBRO:En dyrlæge med bopæl i Østjylland sløsede i udøvelsen af sin gerning og ordinerede i strid med reglerne medicin til dyrebesætninger hos to landmænd på Hobro-egnen. Det konkluderer Retten i Hobro i en dom, der resulterer i en bøde på 6000 kroner. De veterinære myndigheder kom på sporet af sagen, da stikprøvekontroller afslørede medicinrester i mælken fra de to kvægbesætninger i Hobro- og Ravnkilde-området. Selv om det er landmændene, der har givet medicin til deres dyr, placeres ansvaret hos dyrlægen. Hobro Politi rejste tiltale mod ham og anklagede ham blandt andet for at overtræde reglerne for tilsyn med dyrebesætningerne. Dyrlæger kan i visse situationer overlade landmænd medicin til længere tids forbrug. Men kun hvis landmanden skriftligt rådgives om brugen af medicinen, ligesom dyrlægen skriftligt skal begrunde, hvorfor han ordinerer stofferne. Det er blandt andet på dette punkt, at dyrlægen ifølge retten svigtede. Under sagen kom det frem, at en landmand fik udleveret antibiotika mod lungebetændelse og diarré hos dyrene, selv om dyrlægen i rapporter for det samme besøg skriver, at der pt. ikke er problemer med lungebetændelse eller diarré. Samvittighed I andre tilfælde genordinerede dyrlægen medicin uden at skrive under på ordinationen, hvilket også strider mod reglerne. De to landmænd havde indgået såkaldte sundhedsrådgivningaftaler med dyrlægen. De giver mulighed for at få udleveret medicin til længere tids forbrug, hvis dyrlægen jævnligt er på rådgivningsbesøg. Besøget skal resultere i et skriftligt sammendrag med konklusion, og politiet mener ikke, at den østjyske dyrlæge har lavet dette skriftlige arbejdet godt nok. På dette punkt blev dyrlægen delvist frifundet, idet retten bemærker, at loven ikke har fastsat nærmere krav til indholdet af sammendrag og konklusion. Men da manden blev fundet skyldig i den overvejende del af anklagerne, finder dommeren, at han har overtrådt lovens paragraf om, at en dyrlæge skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit arbejde. Den delvise frifindelse betyder, at staten betaler halvdelen af den dømtes udgifter til advokat. Menneskerettigheder Dyrlægen har gennem hele sagen nægtet sig skyldig. Den blev rejst ved domstolen i 2000, men måtte flere gange udsættes, fordi de implicerede jurister, vidner og tiltalte på forskellige tidspunkter var forhindret i at møde på grund af ferie og rejser. Forsvareren argumenterede, at sagen er trukket så meget i langdrag, at der er sket en overtrædelse af den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, der taler om, at en retssag skal afsluttes inden for rimelig tid. Det afviser dommeren, der i sin afgørelse noterer, at sagen flere gange blev udsat efter ønske fra både forsvareren og den tiltalte. Dommen var den tredje af slagsen mod dyrlægen, der både i 1998 og i 2000 blev idømt bøder for at overtræde regler om sundhedsrådgivningsaftaler.