Veterinærvirksomhed

Dyrlæge slæbes i landsretten med krav om bøde

SÆBY:En dyrlæge fra Sæby Kommune står ved landsretten tiltalt i en sag fra august 2003. Dyrlægen er tidligere ved byretten idømt en bøde på 3.000 kr., men ankede. 22. august 2003 blev dyrlægen kaldt ud til en af sine faste klienter, idet politiet mente, at vedkommende havde overtrådt dyreværnsloven. På klientens ejendom var to heste med forgroede hove, der var cirka 30 centimeter for lange. Ejeren ville ikke bruge penge på smertebehandling af hestede, idet de indenfor 14 dage skulle slagtes. Det accepterede dyrlægen. På politiets foranledning kiggede en kredsdyrlægen siden på hestene og fandt, at smetebehandling var nødvendigt. Samtidig anbefalede kredsdyrlægen tiltalerejsning mod hesteejeren og den lokale dyrlæge.