Dyrlæger bukker under for stress

10 af 24 i kontrolafdeling i Aalborg er sygemeldt

Et højt arbejdspres er en hyppig årsag til sygefravær blandt de ansatte hos fødevarekontrollens afdeling i Aalborg. Ifølge en undersøgelse, som Dyrlægeforeningen har foretaget blandt afdelingens ansatte, har fire universitetsuddannede - først og fremmest dyrlæger - ud af 24 inden for de seneste år været langtidssygemeldt på grund af stress. Derudover har seks personer angivet stress som årsag til fravær af kortere varighed. For tillidsmand for dyrlægerne i Fødevareregion Nords afdeling i Aalborg, Mogens Jørgensen, kommer undersøgelsens resultat ikke som en overraskelse. - Arbejdsopgaverne hober sig op, siger tillidsmanden. Får det dårligt - Folk får det dårligt, fordi der ikke er tid til at udføre alle de opgaver, vi er blevet pålagt. I øjeblikket er der meget fokus på gammelt kød, men vi skal jo løse mange andre opgaver, siger han og nævner veterinærsektionen, der handler om tilsyn med levende dyr - herunder dyrevelfærd, samt hele importdelen, der også har med fødevaresikkerhed at gøre . - Arbejdets omfang betyder, at mange ikke kan overskue deres dagligdag, siger Mogens Jørgensen, der kom til afdelingen i 2000 og i dag kender symptomerne på stress blandt kollegerne alt for godt. - Folk bliver grå i huden, og deres øjne begynder at flakke, siger han og tilføjer, at de ansatte gør, hvad de kan, for at passe på hinanden. Pres øget siden 2001 Efter tillidsmandens vurdering har arbejdsvilkårene stille og roligt udviklet sig i uheldig retning siden 2001, hvor styrelsens ansatte i snit havde to sygedage færre end i 2004. I den periode har styrelsen i lighed med en række andre statsinstitutioner været underlagt sparekrav, og samtidig har det politiske system pålagt kontrollen pålagt nye arbejdsopgaver. - Og det er sket uden at man samtidig har fjernet nogle af de eksisterende arbejdsopgaver. Forventningen er altså, at færre medarbejdere skal klare flere opgaver på kortere tid og med en højere kvalitet. Samtidig er der ikke taget højde for det tilfælde, at der sker noget ekstraordinært, hvilket der gør jævnligt, siger tillidsmanden, der påpeger, at løsningen ikke nødvendigvis er flere ressourcer. - I bund og grund handler det om prioritering. Vi har brug for et svar på, hvilke opgaver vi skal løse, og hvilke vi skal lade ligge, siger Mogens Jørgensen. Tillidsmanden ønsker ikke at kommentere, hvorvidt der er sammenhæng mellem de ansattes arbejdssituation og de forhold, som styrelsen er blevet kritiseret for. Fødestyrelsen som helhed er kendetegnet ved et højere sygefravær end andre styrelser under staten. I 2005 havde hver medarbejder i snit 10,9 sygedage, hvor tallet for staten som helhed var 8,2. En forskel på 2,7 dage. Forskel på en dag - Men tager man kødkontrollen ud, falder antallet af sygedage hos os til 9,2 - altså en forskel på en enkelt dag, hvilket ikke kan siges at være en alarmerende forskel, siger vicedirektør for administrationsområdet Lone Retoft, Fødevareministeriet. Når de ansatte i kødkontrollen i den grad trækker fraværet i vejret, hænger det ifølge vicedirektøren sammen med, at de med arbejdssted på slagterierne har samme arbejdsvilkår som industriarbejdere. - Som er mere udsatte end medarbejdere på et kontor, siger hun. Om stressundersøgelsen i Aalborg - som hun ikke har set - giver Lone Retoft udtryk for, at man skal passe på ikke at overfortolke sådanne tal. - Hvem føler sig ikke stresset ind imellem, siger hun.