Veterinærvirksomhed

Dyrlæger i gabestok

Nordjysk sag om ulvehunden "Tøsen" var med til at bane vej for Ankenævn for Dyrlæger

Dyrlægen overså alvorlig sygdom hos ulvehunden "Tøsen", og ejer Anni Kralund mistede den ene af sine to hunde. Sidste år i september fortalte Anni Kralund i NORDJYSKE om tre år i et klagesystem, som ikke fungerer. Nu er der etableret et nyt klagesystem, Ankenævn for Dyrlæger.

Dyrlægen overså alvorlig sygdom hos ulvehunden "Tøsen", og ejer Anni Kralund mistede den ene af sine to hunde. Sidste år i september fortalte Anni Kralund i NORDJYSKE om tre år i et klagesystem, som ikke fungerer. Nu er der etableret et nyt klagesystem, Ankenævn for Dyrlæger.

NORDJYLLAND:Fra på tirsdag bliver det muligt at klage til et uvildigt ankenævn, hvis dyrlægen har lavet fejl. Dermed er forbrugeren bedre stillet end tidligere, da klager var overladt til branchens eget klageudvalg og fødevareregionerne. "Tøsen" – en irsk ulvehund, som døde i 2004, efter at dyrlægen havde overset en kræftsygdom – har været med til at bane vejen for et mere enkelt og uvildigt klagesystem med navnet Ankenævn for Dyrlæger. I september sidste år fortalte Tøsens ejer Anni Kralund, Brønderslev, nemlig om tre lange år i klagesystemet, hvor hun i øvrigt ikke engang hørte om det, da fødevaremyndighederne omsider udtalte kritik af dyrlægen. Sagen vakte forargelse hos Fødevarestyrelsen, hos Dyrenes Beskyttelse og hos dyrlægerne, der selv foreslog en løsning med et klagenævn med repræsentanter for forbrugeren. – Det afgørende er, at der ikke må gå tre år, når forbrugeren klager. Så forsvinder hele seriøsiteten i det, siger formanden for de Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Anders Høgh. Målet for nævnets arbejde er, at der højst må gå et halvt år, fra der klages til afgørelsen træffes. Med nedsættelsen af det nye ankenævn risikerer dyrlæger at havne i den offentlige gabestok. Det sker, hvis de ikke vil efterleve nævnets beslutninger – for eksempel om erstatninger. I den situation vil dyrlægens navn blive offentliggjort på internettet. Alligevel er dyrlægerne godt tilfredse med det nye nævn. Dyrlæger: I orden – Hvis dyrlægen blæser på nævnets afgørelse, kommer han i gabestokken. Det har vi ikke noget problem med. Det kan vi kun være interesserede i som stand, siger Anders Høgh. Det er fødevaremyndighederne, der har tilsynet med dyrlægerne. Her mener fuldmægtig Tom Buch, at nævnets arbejde vil fungere fint side om side med myndighedernes kontrolarbejde. Nævnet vil nemlig primært tage sig af økonomiske tvister, som tilsynet ikke beskæftiger sig med. - Fødevarestyrelsen ser meget positivt på oprettelsen af ankenævnet og håber, at det vil bidrage til at lette sagsgangen for klageren, siger Tom Buch. Også hos Dyrenes Beskyttelse er der stor tilfredshed med det nye nævn. - Sagen fra Brønderslev var med til at sætte det her i gang, og jeg synes, at det er rigtigt godt, fordi vi nu får et nævn, der har en meget mere uafhængig karakter end tidligere. Nu bliver det formaliseret, og nu inddrager man forbrugerrådet. Det er den helt rigtige måde at lave det på, siger direktør Ole Münster, Dyrenes Beskyttelse. Ud over to dyrlægeforeninger står Forbrugerrådet bag det nye nævn, som er godkendt af økonomi- og erhvervsministeren.

Breaking
Ingen afsluttende prøver for 9. og 10. klasser: 15. april åbner institutioner og skoler for 1.-5. klasse
Luk