Dyremishandling

Dyrplagere skal straffes hårdere

VANRØGT:Det skal ikke længere kunne betale sig for landmænd og transportører at misrøgte dyr Vanrøgt af dyr vil fremover udløse betydeligt større bøder, lover justitsminister Lene Espersen (K). Hun mener, at bøderne i dag er alt for lave i forhold til den smerte, som dyrene bliver påført. - Urimeligheden skriger til himmelen, når en person slipper med en bøde på 500 kroner for at vanrøgte en pony, så den må aflives, siger Lene Espersen. - Der er også noget rivende forkert, når folk blot idømmes bøder på 2000 kroner, efter at de gentagne gange har overlæsset deres lastbil med dyr. Det beløb står overhovedet ikke mål med deres økonomiske fortjeneste på at bryde loven, siger hun. Derfor har Lene Espersen sat sit ministerium i gang med at lave et lovforslag, der skærper bødeniveauet i dyreværnssager. Justitsministeren lægger især op til højere bøder til lovbrydere blandt landmænd og folk, der lever af at transportere dyr. Hendes hensigt er, at bødens størrelse i første omgang skal opsuge den gevinst, som en bonde kan opnå ved eksempelvis at afhorne sine kalve uden bedøvelse. Eller som en vognmand kan få ved at proppe 50 svin flere end tilladt i sin lastbil. Derudover skal dyrplageren betale et klækkeligt beløb som straf. Dermed kan en bøde nå op over 100.000 kroner. - Det er kun folks kriminelle aktivitet over for dyr, der sætter den øvre grænse for, hvor højt et bødeniveau man kan komme op på, siger Lene Espersen. Justitsministerens initiativ sker på baggrund af en redegørelse fra rigsadvokat Henning Fode, der har gransket over 300 nylige dyreværnssager og konkluderer, at bøderne for at behandle dyr "uforsvarligt" eller "groft uforsvarligt" ikke står i rimeligt forhold til bøder på andre områder. Uenighed i politiet I Dyrenes Beskyttelse hilser direktør Ole Münster det særdeles velkomment, at det bliver dyrere at plage dyr. - Hidtil har vanrøgt af dyr ofte resulteret i bøder på niveau med parkeringsbøder. Det sender et signal om, at overtrædelsen ikke er så slem set med samfundets øjne. Og et signal om, at politiet bør prioritere området lavt, siger Ole Münster. Det nye lovforslag vil blive fremsat af regeringen i den kommende folketingssamling. Allerede nu tegner der sig et flertal. - Forslaget kommer efter pres fra blandt andre os. Så selvfølgelig bakker vi op om et højere bødeniveau, siger Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører, Christian H. Hansen. Rigsadvokatens granskning har også afsløret, at politikredsene er indbyrdes uenige om, hvor hårdt dyrplagere bør straffes. En person, der behandlede en pony så skidt, at den måtte aflives, slap med at bøde 500 kroner i én kreds. Men i en tilsvarende sag om en pony i en anden kreds lød bøden på 8000 kroner. Samtidig bemærker rigsadvokaten, at politikredsene kun sjældent benytter sig af muligheden for at frakende dyremishandlere retten til at holde eller transportere dyr. - Jeg vil ikke kritisere politiet, men nærmere sige, at undersøgelsen viser et behov for klarhed om, hvordan reglerne skal forstås. Det vil nu blive opfyldt ved, at rigsadvokaten udsender et katalog til politikredsene, siger Lene Espersen.