Dyrt, dumt og unødvendigt

Klima- og energiminister Lykke Friis fremsatte 9.2. et forslag om ændring af undergrundsloven, der bl.a. vil gøre geologisk lagring af CO2 lovlig.

Det sker, fordi Danmark er forpligtet til at gøre et EU-direktiv om CCS til dansk lov. (CCS, Carbon Capture and Storage, dvs. opsamling og lagring af CO2). Det baner vej for Vattenfalls plan om lagring af CO2 fra Nordjyllandsværket. Planen om lageret i undergrunden nær ved Brovst har fremkaldt stor lokal modstand. Foreningen Nej til CO2-lagring har i et par år protesteret mod denne plan. På torsdag vil de tage til København for at demonstrere ved Klima- og Energiministeriet og Folketinget. Inde i Folketinget vil de forklare det energipolitiske udvalg, at de stadig er imod at skulle bo oven på en CO2-losseplads. Vattenfall har godt nok lagt planen på hylden, men med vedtagelsen af undergrundsloven vil den måske blive taget frem igen. Men det vil være spild af samfundsmæssige resurser at tillade CCS /CO2-lagring, når politikken er at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler. Miljøorganisationerne NOAH og VedvarendeEnergi foreslår derfor, at Folketinget aktivt fravælger CCS som en del af den danske klima- og energipolitik. CCS er uegnet til at afhjælpe klimaproblemerne, fordi CCS ikke kan levere tilstrækkelige reduktioner i udledningen af CO2. Det mulige bidrag fra CCS vil komme alt for sent. Mens man venter på, at CCS kommer til at fungere og blive udbredt (begyndende fra 2025), vil kulkraftværker verden over nå at udsende så store mængder CO2, at den globale opvarmning vil løbe løbsk. Kulkraftværker er i sig selv dyre, men med CCS vil de blive langt dyrere. De vil derfor af virksomhedsøkonomiske grunde komme til at køre døgnet rundt for at kunne forrente sig. CCS binder os altså til en centraliseret og ufleksibel energiforsyning baseret på kul. Det vil modvirke omstillingen til vedvarende energi. CCS vil lægge beslag på offentlige og private midler, der ville være bedre brugt til at fremme energibesparelser og vedvarende energi. CCS forøger kraftværkernes energiforbrug med 25-40 % og vil ikke fjerne al CO2 fra røgen. Desuden er der ingen garanti for, at den lagrede CO2 ikke på et tidspunkt slipper ud i atmosfæren igen. Og så bliver det de kommende generationer, der må betale, hvis noget går galt. Endelig skal det også nævnes, at kulminedrift har store negativer virkninger på miljøet. Da CCS vil kræve brydning og transport af 25-40 % mere kul, vil CCS i Danmark have skadelige virkninger på miljøet langt uden for Danmarks økonomiske territorium. NOAHs høringssvar til lovforslaget: http://kortlink.dk/noah/8qhw

Her ville vi gerne vise dig forslag til flere artikler, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Her ville vi gerne vise dig forslag til artikler fra vores magasiner, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Seneste nyheder

Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...