Dyrt at fjerne busser fra Nytorv-området

Færre busser uden for myldretiden og i landområderne

Ældreforhold 10. september 2002 08:00

AALBORG: Gennem flere år har det store trafikpolitiske spørgsmål været, hvorvidt bybusserne skulle væk fra Nytorv og Østeraa. I kommunens kommende trafikplan bliver antallet af busforbindelser i området skåret ned, men bybusserne forsvinder ikke helt. Det vil være meget dyrt, at lægge bybustrafikken så meget om, at busserne overhovedet ikke kører over Nytorv. Samtidig er flere byrådsmedlemmer bekymret for, om en sådan udvikling kan skade handelslivet i midtbyen. Spørgsmålet om bustrafikken i midtbyen gav en del debat, da byrådet i går i enighed besluttede at sende et forslag til en ny plan for den kollektive trafik ud i offentlig høring. Mens teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF) ikke mente, at busserne kommer helt væk fra Nytorv-området, så slog både socialdemokraten Kaj Poulsen og den radikale Preben Pedersen til lyd for en fortsat debat af det spørgsmål. Kaj Poulsen erkendte, at det ville være forbundet med øgede omkostninger at fjerne busserne fra Nytorv, men han mente, at det var en diskussion om prioritering. - Uden busserne kunne Nytorv blive et område, hvor det ville være til at gå med børn, og der ville f.eks. blive skabt mulighed for kulturelle arrangementer, sagde Kaj Poulsen. Også Preben Pedersen anerkendte, at det vil være store omkostninger forbundet med at fjerne bustrafikken fra Nytorv, men han ønskede alligevel, at emnet kommer med ud i den offentlige debat. Hensyn til handlende Socialdemokraten Sigvart Sigvartsen pegede på, at trafikken med personbiler på Nytorv er reduceret med to tredjedele og bybustrafikken er reduceret med 77 procent. Han tilføjede, at handelslivet i midtbyen har stor betydning for turismen, og han frygtede, at det ville få konsekvenser for de handlende, hvis bustrafikken bliver skåret yderligere ned. Rådmand Henrik Thomsen oplyste, at det vil koste syv millioner kroner at flytte stoppesteder fra Nytorv til området ved Toldbolden. Men dertil kommer, at en plan uden bustrafik i området vil kræve en omlægning af pladsen, og det vil koste en halv snes millioner kroner. De udgifter mente han skulle vurderes i forhold til kommunens nuværende økonomiske situation. Han fandt det dog fair nok, at spørgsmålet om Nytorv kommer med i diskussionen om trafikplanen. Rådmanden peger dog på, at der er mange andre dele af planen, der kan give debat. - Planen for den kollektive trafik vil give en række ændringer, der giver en mere markedsorienteret kollektiv trafik. Der bliver kørt mere, hvor der er behov for og mindre, hvor der ikke så stort behov. Det giver mere trafik i byen og mindre på landet, ligesom der kommer flere afgange i myldretiden og færre uden for myldretiden, sagde Henrik Thomsen. Han mente dog, at ordninger med teletaxa i landsområderne kan være med til at fastholde det nuværende serviceniveau. Næste år bliver den kollektive trafik udvidet med den ny nærbane, og det vil give ændringer i trafikplanerne. Ny rutebilstation - Men også den ny rutebilstation og opførelsen af musikhuset får indflydelse på trafikplanerne, nævnte Signe Friis (V). Rasmus Prehn (S) pegede på ny tekniske muligheder, hvor bybusserne får mulighed for at regulere trafiksignalerne, så de selv kan skabe grøn bølge. - Det bliver muligt at kommere hurtigere frem. F.eks. kommer en tur fra midtbyen til universitetet til maksimalt at tage dobbelt så lang tid som den ville tage i egen bil, sagde Rasmus Prehn. Han mente, at oplysningstavler med information om, hvornår den næste bus dukker op ved et stoppested, kan få ventetiden til at føles kortere. Endelig lagde ældre- og handicaprådmand Anni Kjeldgaard (K) vægt på, at strækninger med parallelkørsel mellem servicelinjer og bybuslinjer bør vurdres i nærmere samarbejde med ældrerådene og ældre- og handicapforvaltningen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...