Dyrt at forsegle skydekælder

Kælderen under Skagen Kultur- og Fritidscenter lukkes for altid

SKAGEN:Når kultur- og fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune onsdag eftermiddag holder ordinært møde, bliver det med en noget speciel ansøgning på bordet. Det er Skagen Kultur- og Fritidscenter, der har søgt om støtte på 234,312 kroner til opfyldning med sand samt nødvendigt el- og VVS-arbejde, så hallens tidligere skydekælder kan forsegles. Det er følgeudgifter efter beslutningen om at lukke Skagen Skytteforenings lokaler i kælderen under hallen. Lukningen kom efter pludselig opståede skader efter vandindtrængning, men det er nu ikke første gang, skytterne har døjet med vand i klublokalerne. Vandskaderne gav vækst af skadelige skimmelsvampe, og kælderen er senere erklæret sundhedsskadelig og kan ikke anvendes til nogen form for aktivitet. Derfor skal den forsegles. Skagen Kultur- og fritidscenter har tidligere af økonomiudvalget i Skagen Kommune fået nej til økonomisk støtte og håber nu på mere forståelse i den nye kommune. Arbejdet med at forsegle kælderen er igangsat. Nordjysk BST anbefaler løsningen med at lukke kælderområdet i Skagen Kultur- og Fritidscenter.