Socialforsorg

Dyrt at have turister på besøg

Det koster Skagen Kommune 451.000 kroner at passe feriegæster

SKAGEN KOMMUNE: I højsæsonen ansætter Skagen Kommune seks-otte ekstra social- og sundhedshjælpere alene til at dække hjælpen til plejekrævende turister. Det drejer sig om praktisk hjælp og pleje til personer, der bor i en anden kommune, men holder ferie i Skagen Kommune. Det er feriekommunen, der betaler hjælpen, mens hjemkommunen slipper for udgiften i den periode, hvor den ældre er på ferie. Den ordning har Skagen Kommune - og andre kommuner med mange feriegæster - været trætte af længe. Det endte så med et forslag fra Kommunernes Landsforening om en refusionsordning dog med den tilføjelse, at der skulle være en bagatelgræse på 10.000 kroner. Altså skulle Skagen Kommune ikke have betaling for de første 10.000 kroner. Den ordning er Skagen ikke tilfreds med og efter en ny henvendelse til Kommunernes Landsforening, har Skagen i det mindste fået lovning på at kommunens synspunkter kommer med i de fremtidige overvejelser. - Skagen Kommune har regnet ud, at ordningen koster 451.000 kroner om året. I 2002 leverede kommunen 1320 timers hjemmehjælp til turister og det blev til 120 besøg af en hjemmesygeplejerske, fortæller 1. viceborgmester og formand for social- og sundhedsudvalget Bjarne Kvist. - Vi synes, at en bagatelgrænse på 10.000 kroner vil betyde et stort administrativt arbejde. Vi skal hele tiden registrere, hvornår den enkelte turist når over 30 timers hjælp. Det er den grænse, der svarer til 10.000 kroner, siger Bjarne Kvist. I forbindelse med, at der blev indført frit valg på ældreområdet, blev der udregnet priser på hver eneste lille funktion eller tjeneste i det system. Derfor mener Skagen Kommune, at det vil være nemt at skrive en regning for et bestemt antal timer til den kommune, som pensionisten bor i til hverdag. I øvrigt det samme system som anvendes, når Skagen Kommune betaler en privat leverandør af en ydelse. Tilsyneladende er der ingen af Skagen Kommunes plejekrævende pensionister, der rejser ud for at holde ferie. - Hvis der skal ydes hjemmehjælp i en anden kommune i en ferieuge, skal sagen gennem visitation og vi har ingen tilfælde, konstaterer lederen af kommunens ældre- og handicapafdeling, Gitte Jacobsen. Der er altså ikke tale om, at Skagen sparer hjemmehjælp til kommunens egne pensionister, der er på ferie.