Dyrt at se fjernsyn fremover

TV:En formands behov for at brillere med sit regneark i halvanden time og en dirigents noget alternati-ve gradbøjning af vedtægternes bestemmelser kostede på Antenneforeningens generalforsamling medlemmerne af gruppe 3-ordningen cirka 700 kroner ekstra årligt. Der var 14 indkomne forslag, som blev gennemgået et for et, men i stedet for på forhånd at have vist resultaterne af konsekvensberegningerne sammen med forslagene, blev hver eneste beregning foretaget i regnearket på storskærm mens folk bekymret skævede til uret: Det bli'r sent, det her!". En deltager spurgte hvad det ville koste, hvis man bare tog revl og krat. Nye beregninger: kr. 2.600 mod nu kr. 1.920.. Dirigenten foreslog, at man satte dette forslag til afstemning, for hvis det blev vedtaget, sparede man jo en masse tid ved ikke at skulle stemme for nogen af de 14 indkomne forslag. Svage protester fra deltagerne, men ingen regnede med, at det ville blive ja til så mange penge ekstra. Det blev det desværre, 144 for og 60 stemmer imod blev afgivet af de 216 fremmødte.. Antennefor-eningen har langt over 5.000 medlemmer. Forskellige protester gående ud på, at det vedtagne ikke havde været indsendt som forslag, fejede dirigenten (der var importeret udenbys fra) bort med, at vedtægterne sagde, at der kun kunne stemmes om indsendte forslag samt ændringsforslag til disse. Han uddybede dog ikke, hvilket af de 14 behørigt indsendte forslag, det vedtagne var et ændringsforslag til. Argumenter som, at hvis det vedtagne havde været udsendt sammen med de øvrigt 14 forslag, var der måske en del medlemmer, der var mødt op for at stemme imod, blev ligeledes arrogant afvist med, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, og hvis man vil have indflydelse, må man møde op. Der var dog én beregning, der ikke blev foretaget: Prisen på kr. 2.600 er beregnet ud fra en rabat-ordning gældende for minimum 5.000 medlemmer. Hvis så mange vælger at gå ned i gruppe 2, at medlemstallet kommer under, hvad bliver prisen så for de resterende? (Gruppe 2 er efter 1. juli kr. 2.000 kroner billigere end gruppe 3). Husk, ønske om gruppeændring skal være indsendt inden 1. juni.