Dyrt at være ældre

Ældre betaler stadig mere

Så skal der spares på ældreområdet i Brønderslev kommune på trods af, at de ældre betaler mere og mere for at få lov til at være en del af det kommunale pleje- og omsorgsområde. Min dokumentation omhandler tiden fra marts 2007, hvor en beboer på plejehjem betalte 2.400 kr. om måneden til kost og 3 år efter fra juni 2010 betalte 2.985 kr.. En månedlig stigning på 585 kr. eller på årsbasis 7.020 kr. Nu læser jeg så i avisen, at der skal spares millionbeløb på kosten til kommunens ældre og andre ældrerelaterede forhold. Hvad er det dog for en moral de bestemmende i byrådet har? De ældre betaler mere og mere for kosten, som nu skal forringes fra et niveau, som nogle gange ikke er for godt i forvejen. I 2007 betalte en plejehjemsbeboer ca. 80 kr. om dagen til kost. Så satte folketinget et niveau på maksimalt 100 kr. om dagen til kost gældende fra 2010, og vupti - så gik der ikke ret lang tid, inden maden kostede 100 kr. om dagen i Brønderslev. Mærkeligt at det lige pludselig kostede 20 kr. mere om dagen at lave mad! Jo man ved nok hvilke borgere, der skal plukkes i tegnebogen. Kost Pr. måned Pr. år marts 2007 2.400 28.800 juni 2010 2.985 35.820 Stigning på 3 år 585 7.020 Vask, rengøring, toiletartikler og arrangementer. 650 7.800 Husleje Pr. måned Pr. år marts 2007 4.185 50.220 januar 2011 4.713 56.556 Stigning på 4 år 528 6.336 Vand, varme, elektricitet og antenneforening 1.100 13.200 Det er heller ikke helt gratis at betale husleje på et plejehjem. I marts 2007 kostede det 4.185 kr. om måneden, og fra januar 2011 koster det 4.713 kr. om måneden altså en stigning på 528 kr. om måneden eller 6.336 kr. om året. Dertil kommer så den månedlige udgift til vask, rengøring, toiletartikler og arrangementer på 650 kr. eller 7.800 kr. om året. Yderligere også forbrugsafgifter til vand, varme, elektricitet, antenneforening, som er ca. 1.100 kr. pr. måned eller ca. 13.200 kr. om året. Alt i alt ca. 113.000 kr. koster det om året at bo på plejehjem i Brønderslev kommune. Fra marts 2007 til januar 2011 er det blevet 7020 + 6336 = 13.356 kr. dyrere om året at bo på plejehjem, men vilkårene forringer man uden at ryste på hånden Der skal så fratrækkes boligydelse, som er afhængig af den enkelte beboers private forhold. Der er ellers penge nok i Brønderslev til at flytte rundt på havørne, bygge prestigehal til de velfungerende og efterfølgende dække det deraf opståede underskud - jo vent og se. Men de ældre og svage skal kanøfles. Betale i dyre domme for at eksistere på lidt kummerlige vilkår. De skal selvfølgelig færdes i beskidt hjem - rengøring beskæres igen. Plejepersonale skal reduceres. Mulighed for at komme til aktivering beskæres. Aktivitet er kun for de velfungerende. Til byrådsmedlemmerne kan jeg kun appellere. Tænk frem - I bliver selv gamle og skal have hjælp en gang. Stop dog disse nedværdigende besparelser på de gamle borgere. Sørg dog for at sikre en værdig og indholdsrig tilværelse for vore plejeafhængige borgere i deres sidste år. Det kræver kun en sand interesse, vilje og medmenneskelighed at gennemføre. Mon der er håb?