Dyrt at være afhængig

SYGEHUSE:I indlægget ”Patienterne er vigtigst” (4.4.) kan vi læse, at fire Venstre-politikere vil sikre patienterne alternative muligheder, når det offentlige ikke kan levere behandlingen. En måneds ventelistegaranti lyder besnærende, men det har konsekvenser. Jeg arbejder selv på et offentligt sygehus, og jeg er ikke i tvivl om, at regeringen har en klar strategi, der vil udsulte det offentlige til fordel for den private sektor. Det offentlige forbrug må ikke stige – men udgifterne til privathospitaler, der også betales af vores fælles skattekroner, må tilsyneladende stige så meget, som de vil. Hvad de da også gør, endda ganske eksplosivt, her i Nordjylland. De private sygehuse får en højere pris for en behandling, end vi gør i det offentlige – og det er os skatteydere der betaler for begge dele. De private får en højere pris, samtidig med at de har langt færre forpligtelser end de offentlige. De private sygehuse skal f.eks. ikke * bruge tid eller penge på uddannelse og forskning. Den forpligtelse hviler udelukkende på de offentlige sygehuse. Det gælder uddannelse af alle de faggrupper, der er brug for på et sygehus, og det gælder forskning indenfor alle de områder, et sygehus beskæftiger sig med. En kæmpeopgave, som kun påhviler det offentlige * tage sig af evt. opståede komplikationer eller genoptræning efter operationer. Det skal det offentlige til gengæld. De private har ingen forpligtelser overfor ydelser til de akutte, ældre og svage borgere. De private sygehuse kan derimod * tilbyde både læger og sygeplejersker væsentligt bedre løn- og arbejdsforhold i forhold til, hvad der er mulighed for i det offentlige. Dygtige og erfarne medarbejdere vender det offentlige ryggen og søger over i det private. Derved bliver det offentlige drænet for kvalificerede medarbejdere. Medarbejdere som det offentlige har uddannet. Med privathospitaler bliver sundhed en handelsvare, og der kommer en unfair og meget ulige konkurrence mellem det offentlige og private. Regeringen giver regionerne vilkår, der gør det umuligt at leve op til ventetidsgarantierne. Regeringen begunstiger på den måde de private sygehuse – der også betales af os skatteydere – og underminerer det offentlige sundhedsvæsen. Hvis det offentlige fik tilstrækkelige ressourcer og fornuftige vilkår, ville der ikke være brug for de private tilbud og sundhedsforsikringer. Ressourcerne til de offentlige sygehuse skal afspejle det faktum, at det offentlige har langt tungere og mere krævende opgaver end det private. I stedet underlægger regeringen det offentlige så mange krav om kontrol, registrering og dokumentation, at det kun kan tolkes som mistillid til de ansattes arbejde. Hvis vi vil sikre fri og lige adgang til sundhedsvæsenet, skal vi gøre det offentlige sundhedsvæsen så velfungerende, at sundhedsforsikringer og private tilbud bliver overflødige. Det skal vi gøre, fordi det det er bedst for os alle sammen – og fordi det giver mest sundhed for pengene. Det er dyrt at være afhængig af de private – det glemmer Venstre at fortælle.