Hurup

Dyrt at være udkants- dansker

Det er uforholdsmæssigt dyrt at være sommerhusejer i Udkantsdanmark.

Tag nu det skønne Thy. Her brager naturen rigtigt igennem og bestyres under ét af Thisted. Som "bosiddende" i den tidligere Sydthy kommune, der var underlagt Hurup, skulle man dengang kun betale for renovation i nogle af vinterugerne, da man jo sjældent dukkede op. Men underlagt Thisted er der kommet andre boller på suppen med betaling for afhentning af affaldssækkene 52 gange om året. Det vil sige, når der en sjælden gang i de kolde måneder er noget at hente. Betales skal der, og sækken må kun fyldes to tredjedele. Nu skulle man jo tro, at det måtte være irriterende for renovationsfolkene at køre forgæves, men det gør de skam heller ikke. Meget smart undlader man at sætte sækkene i stativerne, så man på lang afstand kan se, at der ikke er noget at komme efter. Det sparer mange timer, og vi sommerhusejere skal jo i solidaritet med de fastboende betale alligevel. Samtidig er det et "godt" signal til tyvene. Lidt af det samme med vandafgiften, hvor literafgiften er lav, mens grundbeløbet er højt. På den måde er det forholdsvist dyrt at være sommerhusejer med et lavt vandforbrug, mens de fastboende med et større forbrug slipper forholdsvis billigere. På den måde er vi med til at støtte et udkantsområde, men er modsat ikke forbruger af f. eks. børnehaver, skoler og plejecentre. Til gengæld støtter vi også de lokale handlende, når kommunen ellers kan overkomme at udbedre de værste huller i vejene på vej til og fra købmanden. På den anden side er vi jo med til at støtte autoværkstederne, når vi uforvarende rammer et hul og skal have bilens fortøj udbedret. Der er altså mange måder at være solidarisk på. Noget virker mere Knold og Tot-agtigt end andet.