Dyrt dilemma for skydebane

Forsvaret overvejer at købe støjplagede naboer ud i stedet for at bruge millioner på støjvold.

Oberstløjtnant Jørgen Clasen: Det er ikke en option at flytte skydebanen fra Vandstedgård til et sted, hvor skydningen ikke generer omkringboende. Arkivfoto: Bente Poder

Oberstløjtnant Jørgen Clasen: Det er ikke en option at flytte skydebanen fra Vandstedgård til et sted, hvor skydningen ikke generer omkringboende. Arkivfoto: Bente Poder

Forsvaret er ved at sondere terrænet med henblik på at købe to støjplagede nabofamilier ved skydebanen i Hjørring ud. Skydebanen på Hjemmeværnsgården Vandstedgård har været lukket for skydning med gevær og riffel i snart et år, fordi støjen fra skydebanen er langt højere hos de nærmeste naboer end loven tillader. Men selv om ejendomsmarkedet er i krise, skal forsvaret ikke regne med at få de to ejendomme for en slik. - Alt kan købes for penge - hvis der er penge nok, pointerer Niels Koch, Åstrupvej 202. Det er her støjplagen fra skydebanen er værst. Støjniveauet er målt til 98 dB, hvor loven højst tillader 75 dB. Plaster på såret Ejendommen er vurderet til 3,3 mio. kr., og Niels Koch og hans familie er ikke til sinds at flytte derfra med et tab. De vil tværtimod have et plaster på såret efter at have lagt øre til bragene fra skydningen siden 2008. - Hvis de ikke vil give det, jeg forlanger, kan de godt glemme det, siger Niels Koch, der ikke vil afsløre, hvor meget han har forlangt for sin ejendom. Mange generes af skud Niels Koch og den anden nærmeste nabo er ikke ene om at føle sig generet af støjen fra skydebanen. Også andre har klaget til Hjørring Kommune. - Der vil stadig være mennesker, der vil være berørt af larmen, så jeg har en lidt dårlig smag i munden, hvis det ender med at vi "lister ud af bagdøren". Men alternativet er at der bygges en støjskærm, der ikke engang får støjen ned på det tilladte, påpeger Niels Koch. 300 underskrifter En 210 m lang og otte m høj støjvold til 6,3 mio. kr. anslås at kunne nedbringe støjen til 78 dB hos Niels Koch og hans familie. Hjørring Kommune har erklæret sig parat med en dispensation for de sidste 3 dB. - Det er vattet af dem, mener Niels Koch. Han har indsamlet omkring 300 underskrifter imod denne løsning. - Vi så allerhelst at de lukkede skydebanen. Det har simpelt hen været så lækkert i det her år, hvor de ikke har skudt, fortæller Niels Koch. At nedlægge skydebanen og anlægge en ny andetsteds, er dog ikke en reel mulighed, ifølge oberstløjtnant Jørgen Clasen, næstkommanderende i driftsdivisionen, som skydebanerne sorterer under. - Det koster rigtig mange penge at flytte. Det er ikke en option, fastslår Jørgen Clasen. Naboejendom kan bruges Forsvaret ser kun to mulige løsninger: At bygge en støjvold eller at købe de to mest støjplagede naboer ud. - En støjskærm tilfører ikke nogen energi. Det koster penge at etablere den, og det koster penge at fjerne den igen. De to naboejendomme kan bruges i forbindelse med uddannelsescentret. De tilfører energi, siger Jørgen Clasen. - Men det afhænger af om lodsejerne vil sælge og til hvilken pris. Jørgen Clasen kan ikke sige noget om, hvornår sagen kan ventes afsluttet. - Vi arbejder på det, men vi vil gerne gøre det så billigt som muligt. I sidste ende er det jo skatteborgernes penge, påpeger han.