Aars

Dyrt IT-efterslæb for håndværkerne

Investering i IT kan tjene sig ind på under et år, men det skal være nemt at bruge, siger erfaringer

NORDJYLLAND:- Håndværkerne var i sin tid nogle af de første til at tage mobiltelefonen til sig. Siden er der imidlertid ikke sket så meget, rent IT-mæssigt. - Og det er synd, for der er ufatteligt mange penge at spare ved at gå over til styring af tids- og materialeforbrug ved hjælp af IT, påpeger chefkonsulent Anders Thomsen, Teknologisk Institut.Det bekræfter projektchef René R. Nygaard, Net-Mill International A/S i Aars. Virksomheden har spillet en afgørende rolle i et projekt under Det Digitale Nordjylland, "Den Mobile Medarbejder", der har udviklet et system til registrering og styring af netop tid og materialeforbrug ved hjælp af en stregkodelæser på håndværkerens mobiltelefon. Allerede i projektfasen var der international interesse for projektet – dels fordi det er enkelt at bruge, og dels fordi investeringerne i den nye teknologi tjener sig selv ind på under et år. I dag arbejder virksomheden videre med udvikling og salg af systemet.Svind koster - Alene på svind mister et lille firma typisk op mod 40.000 kr. om året, ligesom der fra en servicebil forsvinder mellem 12 og 18 procent af materialerne. Det skyldes ikke tyveri, men manglende registrering – håndværkeren glemmer at skrive ned, hvad han bruger, og derfor kan det ikke faktureres, forklarer René R. Nygaard. Samtidig er det ikke usædvanligt, at svenden først sidst på dagen ajourfører sin timeregistrering. Og så kan det være svært nøjagtigt at huske, hvor meget tid man brugte hos den enkelte kunde. Ydermere skal de håndskrevne timesedler føres ind i håndværksfirmaets administrationssystem. Det koster tid og ressourcer. Projekt "Den Mobile Medarbejder" gav den lille virksomhed Net-Mill – der er datterselskab af Lyngsoe Systems A/S – mulighed for at udvikle en løsning med en lang række forskellige brugermuligheder. Ved hjælp af en stregkodelæser på mobiltelefonen kan håndværkeren registrere, hver gang han tager materialer, ligesom han kan registrere den tid, han bruger på en enkelt opgave. Informationerne bliver lagret i virksomhedens økonomisystem via en server. For den avancerede håndværker betyder det, at man via en bærbar computer kan skrive en faktura ud hos kunden med det samme.Interesse - og modstand I dag har den landsdækkende grossistvirksomhed Sanistål fået udviklet sin egen version af Den Mobile Medarbejder, som man tilbyder til VVS-håndværkerne. Og HOH Water Technology A/S, der har specialiseret sig i vandbehandling til virksomheder, der stiller særlige krav til eksempelvis vandets hårdhedsgrad, kører test på tidsstyring i realtid, fakturering on-sight og sagsstyring Allerede under projektfasen var der stor interesse for projektet. Eksempelvis kørte en af verdens største distributører af spiritus test på systemet – og var begejstret for resultatet. Det lyder som en succeshistorie – og det er det også. Alligevel tager det tid at få overbevist de små og mellemstore håndværksvirksomheder om de fordele, der ligger i tage de teknologiske muligheder i brug. Man er bange for, at det er for dyrt, for besværligt i brug, og svendene frygter "Big Brother"-tilstande ved on-line registrering. - Når vi præsenterer systemet, oplever vi ofte, at svendene siger: "Det er ligesom at blive overvåget". Men når vi har forklaret, at mester ikke kan se dem, før svenden selv har godkendt dem, kan de godt se, at det her er nemmere end at skulle udfylde dagssedler, fortæller René R. Nygaard. Net-Mill International har lavet en beregning på, hvor lang tid det tager for en gennemsnitlig håndværksvirksomhed, før investeringerne i nye mobiltelefoner, stregkodelæsere og software har tjent sig ind. Den ligger på mellem seks og 12 måneder, alt efter hvor stor en "pakke", virksomheden har købt.Forskellige behov Et andet projekt under Det Digitale Nordjylland, "Vidensdeling i Virksomheder og Netværk", arbejder – som del-projekt – også med styring af materiale, materiel og tid ved hjælp af IT. Projektet styres af Teknologisk Institut, der har en række nordjyske håndværksvirksomheder med i projektgruppen. - Det viste sig tidligt i projektfasen, at forskellige typer håndværksvirksomheder har forskellige behov. Eksempelvis var tømrerne meget interesseret i Net-Mill-løsningen, fordi det gav dem mulighed for at styre tids- og materialeforbruget. Det behov havde malerne ikke. Til gengæld ville de gerne have et større overblik over deres materiel, og her var stregkodelæseren ikke optimal, forklarer chefkonsulent Anders Thomsen, Teknologisk Institut, der er projektleder for "Vidensdeling i Virksomheder og Netværk". Malerne blev derfor præsenteret for et system, EasyTime, hvor man først registrerer alt sit materiel – stiger, sprøjteværktøj, lamper, lifte og så videre – i et særligt softwareprogram. Herefter kan man altid se, hvor materiellet er, og man kan booke det – enten via en bærbar pc eller via en mobiltelefon med GPRS. Systemet er udviklet i samarbejde mellem projektet og virksomhederne EasyTime, Siemens og Sonofon.