Dyrt lynnedslag i varmeværket

TERNDRUP:Terndrup Fjernvarmeværk blev ramt af et lynnedslag 2. juli, som voldte stor skade på næsten alt og formentlig løber op i ekstraudgifter på 300.000-500.000 kr., berettede formand Erik Christensen på værkets generalforsamling. Begge computere, både den til styring af varmecentralen og den til forbrugerregistrering og finanssystemet blev sat ud af drift ved lynnedslaget. Det betød blandt andet, at der var mange fejl i de nye á conto-betalinger, og fjernvarmen havde først mulighed for at rette dem ved tredje á conto-betaling. Der var også skade på kompressoren og brovægten og i eltavlen. Hele alarmsystemet var brændt af, og vandbehandlingsanlægget var ødelagt. Dette uheld har også betydet meget ekstra arbejde for de ansatte, da meget skulle køre manuelt, og de første dage efter lynnedslaget skulle der være en mand ekstra, da man ikke kunne få fejlmelding, fordi alarmsystemet var brudt ned. På grund af stort arbejdspres i perioder har bestyrelsen da også besluttet at ansætte to varmeassistenter i stedet for som hidtil kun én assistent foruden varmemesteren. Varmeværkets kasserer Anders Jensen aflagde regnskabet. Der var et mindre overskud på driften, som dog blev overført til næste år til nedsættelse af et tidligere underskud. Bestyrelsen bad om mandat til at omlægge det eksisterende indexlån til et fastforrentet lån, og det blev vedtaget uden særlige kommentarer. Skørping Kommune, som står som garant for lånet, har godkendt omlægningen, meddelte kassereren. Terndrup Fjernvarme a.m.b.a. har nu eksisteret i 10 år, og det blev fejret med et stykke smørrebrød efter generalforsamlingen. Der var ingen udskiftninger i bestyrelsen, som fortsat består af Erik Christensen, Leif Tonnisen, Poul Vinding, Jørn Bonde, Anders Jensen og Jørgen Dodensig. Bestyrelsessupleanter er Bjarne Astrup og Jens Anton Musial. Revisorer er Asger Elbæk Andersen og Harry Christensen. Den egentlige revision varetages af Revisionsfirmaet Leon Sebbelin A/S.