Dyrt med fysioterapeuter

Mere holdtræning skal begrænse Mariagerfjords meget høje udgift til vederlagsfri fysioterapi

Mere vederlagsfri fysioterapi skal tilbydes som holdtilbud, håber kommune. Her gives holdbehandling i Pilates. Arkivfoto.

Mere vederlagsfri fysioterapi skal tilbydes som holdtilbud, håber kommune. Her gives holdbehandling i Pilates. Arkivfoto.

Udgifterne til vederlagsfri behandlinger hos fysioterapeuter bare vokser og vokser i Mariagerfjord. Kommunen henviser næsten halvanden gange (45 procent) flere patienter end landsgennemsnittet. Hele 550 borgere får p.t behandling hos fysioterapeut uden selv at betale en krone. Nu skal den udvikling vendes og udgifterne begrænses ved at øge behandlingen af patienter i hold på mellem tre og seks patienter. Det er billigere for kommunen end enkeltvis behandling. Derfor vil sundheds- og omsorgsudvalget sætte ind med kommunal gruppebehandling og oprette træningshold på de otte plejehjem i kommunen. Vel at mærke hold drevet af kommunalt ansatte fysioterapeuter. For large med at henvise Udvalget bebrejder lægerne for at være for large med at henvise patienter til gratis behandlinger, ligesom udvalget antyder, at privatpraktiserende fysioterapeuter i Mariagerfjord for at give for mange behandlinger. Derfor lægger udvalget for sundhed og omsorg op til at opfordre "lægerne til at visitere stramt til ordningen". Ligesom udvalget vil "opfordre de praktiserende fysioterapeuter til at visitere stramt til egne ydelser". Men de to faggrupper har retten på deres side. Det er indiskutabelt lægernes ret at henvise patienter. Og praktiserende fysioterapeuters ret at udføre behandlingerne. Ligesom det er kommunens pligt at betale og holde patienten skadesfri. - Vi hverken kan eller vil tvinge patienterne over i kommunalt regi, men vil vil oprette nogle gode tilbud om kommunal behandling, som er så attraktive, at de kan lokke flere patienterne over til de holdtilbud, som det åbenbart kniber de privatpraktiserende at stille an med, siger udvalgsformand Poul Bergmann (S). Den vurdering kan Mariagerfjords privatpraktiserende fysioterapeuters talsmand, Preben Weller, Fysioterapien Biesgade, ikke genkende. - Alle de af vore patienter med vederlagsfri behandling, som har gavn af holdtilbud, får det også. Og vi har for tiden 30 hold hos os, anfører Preben Weller.

Forsiden