Dyrt og dårligt at droppe praktik

SKOLE:Flere tusinde unge risikerer ved årsskiftet at stå uden praktikplads. Derfor vil Socialdemokraterne genindføre skolepraktikken, som den var før VK og DF skar voldsomt ned på disse uddannelser. Socialdemokraterne fremsatte således 14.12. et beslutningsforslag, der skal sikre de unges fremtid. Det er efter vores mening ikke rimeligt, at unge, der faktisk ønsker at gøre en forskel ved at tage en uddannelse, sorteres fra af samfundet. I fremtidens samfund tror vi ikke på, at vi har råd til at sortere folk fra. I fremtidens samfund er der derimod brug for, at vi alle får en uddannelse. Derfor skal samfundet satse på uddannelse og ikke nedprioritere uddannelse, som regeringen gør. I Socialdemokratiet ønsker vi, at skolepraktikken genindføres i fuldt omfang, og at antallet af praktikpladser øges. Konkret indebærer det socialdemokratiske beslutningsforslag følgende: At skolepraktikken bliver genindført. At praktikpladser får tilskud. Og at skolernes mulighed for praktiksøgende virksomhed forbedres. Selvfølgelig så vi også helst, at flere virksomheder tog elever og lærlinge ind, så de kunne få et regulært praktikforløb på en rigtig virksomhed. Derfor mener vi, at der bør indføres en præmieordning for de virksomheder, der tager denne samfundsopgave på sig. Præmieordningen bygger på et Robin Hood-princip om, at virksomheder, der tilbyder praktikpladser, præmieres med penge fra de virksomheder, der ikke tilbyder praktikpladser. Men så længe, der ikke er noget der tyder på, at virksomhederne tager flere praktikanter, må vi som samfund sikre os, at de unge får deres uddannelse af anden vej. Al erfaring viser nemlig, at de unge med en skolepraktikuddannelse har langt større chance for at klare sig senere i livet, end hvis de ingen uddannelse får. Derfor har vi som samfund ikke råd til at lade være med at tilbyde dem skolepraktikken.