Dystre fremtidsudsigter

Historisk mulighed for at flytte beboere og personale

ØSTRUP:Rygterne om en lukning af Grønhøj Ældrecenter har svirret, siden socialudvalget først på måneden gav personalet en orientering om fremtidsudsigterne. Derfor havde de lokale foreninger indkaldt til borgermøde, men det bragte ikke meget nyt og slet ikke nogen afklaring på, om Grønhøj bliver lukket eller bevaret. - Der er ikke taget nogen politisk beslutning, lyder socialudvalgsformand Henriette Qvists (V) kommentar, og det gentog hun på mødet i Østrup. - Det har slet ikke været på udvalgets dagsorden endnu, tilføjede hun. Henriette Qvist erkendte, at det måske ikke var hensigtsmæssigt, at der skulle gå uger mellem orienteringen af personalet og dialogmødet med beboere og pårørende, der bliver holdt i morgen. Hun forklarede det med, at hun var kommet i tidsnød med at indkalde de pårørende til mødet, samt at hensynet til hendes arbejde spillede ind. Borgmester Knud Kristensen (K) ridsede lidt af historien op, da han henviste til beslutningen om at bygge de tre af kommunens ældrecentre om og stillede spørgsmålet: Hvad med Grønhøj? - Grønhøj har fungeret som buffer i byggeperioden, og det har virket udmærket. Nu er vi kommet dertil hvor afgørelsen skal træffes, om Grønhøj skal bevares eller konverteres. Men der er ikke én eneste, der har sagt, at Grønhøj skal lukkes, fastslog Knud Kristensen. Han understregede, at det er vigtigt at høre personalet, beboerne og de pårørende og tilføjede, at Grønhøjs fremtid afhænger af behovet. - Grønhøj kan kun drives rationelt med fuld belægning. Nu må vi se, hvor mange der er tilbage, når de, der er henvist, er flyttet, og hvis det viser sig, at der ikke er beboere nok, må socialudvalget komme med forslag til, hvad bygningerne kan bruges til, sagde borgmesteren. Et af de lokale byrådsmedlemmer Jan Hansen (S) mener ikke, der er tvivl om behovet for Grønhøj. - Vi skal værne om vores plejehjem. Der bliver flere og flere ældre, og der er brug for hver eneste plads. Det er utroligt at Venstre ikke kan se behovet for plejehjem, sagde han. Jan Hansen synes også, at man i disse kommunesammenlægningstider skal kigge over kommunegrænserne. - Østrup ligger tæt på både Aalestrup og Nørager. Har socialudvalget taget højde for det? spurgte han. En anden af de lokale politikere Margit Bigum (V), der er medlem af socialudvalget, fortalte at Grønhøj har været på dagsordnen mange gange gennem årene. - Søgningen og dermed behovet har vekslet gennem tiden, og Grønhøj har gjort stor fyldest som aflastning, mens der er blevet bygget på de andre ældrecentre. Men situationen har ændret sig. Der er kommet en ny generation af pårørende, der stille nye krav, og vi kan forudse, at der bliver forskel på standarden på Grønhøj og de andre centre. Der er ingen af de 15, der er på venteliste, der har søgt til Grønhøj, sagde Margit Bigum. Hun mener, at man har et enestående tilbud til Grønhøjs beboere. - Det er første gang, vi har muligheden for at give beboerne og personalet et nutidigt tilbud på én gang. Det er en historisk mulighed, og den kommer aldrig igen, sagde Margit Bigum og pointerede at beboerne selv skal vælge. - Hvilke valgmuligheder får de? ville en tilhører vide. - Er det valget mellem Solvang og Østermarken? Der var i det hele taget flere spørgsmål end svar på mødet. - Debatten begynder først torsdag på mødet med beboerne, sagde Henriette Qvist, og hun lagde ikke skjul på alvoren: - Fremtidsudsigterne for Grønhøj er dystre. Det er svært at forsvare en ombygning, når vi har pladser nok.