Skattepolitik

Dystre udsigter for budget 2004

Politikere skal finde ni mio. kr. på næste års budget

PANDRUP:Endnu inden budgetlægningen for 2004 for alvor er kommet i gang, kan politikerne konstatere, at det bliver svært at få kommunens budget til at hænge sammen. Det skyldes, at kommunen må ændre på forventningerne til indtægter og udgifter, og på nuværende tidspunkt ser det ud til, at der mangler cirka 7,5 mio. kr. i at få enderne til at nå sammen plus eventuelle udgifter til anlægsprojekter. Derfor indstiller centralforvaltningschef Arne Kristensen, at der gennemføres en besparelse på 2,5 pct. af de skattefinansierede driftsudgifter. Det svarer til næsten ni mio. kr., og på grund af blandt andet lavere skatteindtægter og højere lønstigninger må politikerne ud i en skarp prioritering, når det endelige budget skal udarbejdes. Det betyder, at en række af de områder, som der er blevet sparet på inden for det seneste år, igen kommer under pres. På skatteområdet er der lagt op til, at kommunen kan opkræve 3,4 mio. kr. mindre end forventet i indkomsskat næste år. Samtidig regnes der med et mindreindtægt på 1,8 mio. kr. i ejendomsværdiskat og 900.000 mindre i indtægter fra grundskylden. Derudover skal kommunen af med flere penge til løn. Kommunernes Landsforening har skønnet, hvordan lønningerne ville udvikle sig, og Pandrup Kommune anvendte KL"s skøn i beregningerne. Lønstigninger ventes imidlertid at blive højere end først antaget, og derfor skal kommunen efter alt at dømme af med 2,5 mio. kr. mere næste år. Forvaltningen anbefaler også, at der afsættes to mio. kr. mere til sygedagpenge. Borgmester Flemming Jansen (V) påpeger, at der fortsat er usikkerhed om tallene for næste år. - Men det ser ikke særligt lyst ud. Vi har en kæmpe udfordring foran os, og hvert af de politiske udvalg skal udpege områder, som der kan spares på, siger Flemming Jansen, der håber, at det lykkes byrådet at undgå at tage salamimetoden i brug. Han hæfter sig samtidig ved, at børnetallet er faldende i kommunen, og at der ikke er regnet på konsekvenserne heraf endnu. Men bliver der igen i år født få børn i kommunen, bekræfter Flemming Jansen, at det kan medføre besparelser blandt personalet i børnehaver og dagplejen.