E-BUSINESS

] Begrebet e-business dækker bredt over alt hvad der har med handel, markedsføring, fakturering, intranet og øvrig brug af it i firmaer at gøre. E-handel er sådan set kun en del af det bredere begreb, men betegnelserne bruges ofte i flæng. ] I 2002, som de nyeste tal er fra, gjorde 94 procent af alle virksomheder brug af it på en eller anden måde. ] 91 procent havde internetadgang og 67 procent havde egen hjemmeside. ] 46 procent af firmaerne havde i 2002 afgivet ordrer via nettet, og 26 procent havde modtaget ordrer på denne måde.