E45 bliver sikrere

Udkørselsforholdene til E45 forbedres

Vejdirektoratet er nu godt i gang med arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden og mindske antallet af uheld på Europavej i det sydlige Frederikshavn. Vejdirektoratet udvider indsvingssporet fra Søndergade mod Europavej og beplanter midterrabatten. Af trafiksikkerhedsmæssige grunde udvides højresvingsbanen, der leder trafikken fra Søndergade ud på Europavej. Derfor er man gået igang med at ombygge stitunnelen, der ligger i skråningen lige ud for Isstadion. Vejdirektoratet tilplanter midterrabatten med henblik på at give en synsmæssige effekt, der får vejen til at se smallere ud. De eksisterende træer i midterrabatten fjernes for at give plads til cirkelformede bede. Den ny beplantning består af kornel, som med sine lysende røde grene også giver beplantningen karakter i vinterhalvåret. Der er i 2009 allerede opsat skilte med retningspile i kurven og udlagt ny asfalt på strækningen. I anlægsperioden kan bilister forvente gener i form af indsnævrede kørespor og lokal hastighedsbegrænsning. Vejdirektoratet forventer, at anlægsarbejdet er afsluttet med udgangen af maj.