Motorveje

E45 lukket nord for Limfjordstunnellen fra fredag aften til lørdag morgen

I forbindelse med udvidelsen af motorvejen nord for Limfjordstunnellen lukkes E45 omkring Nørresundby i både syd- og nordgående retning.

Fra i aften klokken 19.00 til lørdag morgen vil der blive arbejdet på højtryk med at rive motorvejsbroen ved frakørsel 22 Nørresundby C ned. "Borgmestersvinget", som det kaldes i daglig tale, kan ikke helt forenes med udvidelsen af motorvejen. Brosøjlerne kommer til at konflikte med det ekstra spor, der skal tilføjes motorvejen i sydgående retning. Den nye udgave af Borgmestersvinget vil blive bygget, så det på et senere tidspunkt er muligt også at udvide med et 3. kørespor i nordgående retning. Selvom arbejdet er lagt om aftenene og natten, skal man alligevel være forberedt på kødannelser gennem Nørresundby og over Limfjordsbroen lørdag aften, når trafikken ledes af motorvejen. Den trafikale situation: Motorvej E45 Frederikshavns Motorvejen lukkes fra fredag aften kl. 19.00 til lørdag morgen kl. 7.00 nord for Limfjordstunnellen. Motorvejen bliver spærret mellem Frakørsel 22 Nørresundby C & 21 Nørresundby N i både syd- og nordgående retning. Der er omkørsel for den sydgående trafik fra Frederikshavn via Hjørringvej, Limfjordsbroen, Nyhavnsgade og Sønderbro. Sydgående trafik fra Hjørring & Thisted omlægges via Høvejen, Gl. Høvej, Hjørringvej, Limfjordsbroen, Nyhavnsgade og Sønderbro. Den nordgående trafik omlægges via Hjørringvej, Sundsholmen og tilkørsel 21 Nørresundby N Resten af weekenden til mandag d. 13.juni vil der være åbent for trafik i ét spor i hver retning