ebh bank a/s på vej mod Århus

Efter succes i København satser banken på kunder i den jyske hovedstad

Michael Christiansen
Be­sty­rel­ses­for­mand Egon Kors­bæk af­læg­ger be­ret­ning om ban­kens virk­som­hed i det for­løb­ne år. Ved bor­det i bag­grun­den skim­tes Carl Chr. Niel­sen, Bro­vst (tv), di­rek­tør Jens Niel­sen, di­rek­tør Finn Stri­er Poul­sen og ge­ne­ral­for­sam­lin­gens di­ri­gent, ad­vo­kat Mo­gens Nør­gaard. ved bor­det til høj­re Aage Chris­to­pher­sen og Keld Age­sen. FOTO: ERIK SAHL
EMNER 21. marts 2007 05:00

FJERRITSLEV: Foreløbig har vi ansat to mobile rådgivere til at servicere både privat- og erhvervskunder i Århus-området. Vi forventer at have fast adresse og at ansætte yderligere medarbejdere i Århus i løbet af året. Ordene kom fra bestyrelsesformand Egon Korsbæk på generalforsamlingen i ebh bank a/s, der blev holdt på Fjerritslev Kro. - I både København og Århus er der klart basis for mindre pengeinstitutter som alternativ til de store - eller i nogle tilfælde som bank nummer to. Samtidig vil vi også gerne være fysisk til stede der, hvor mange af vore unge kunder opholder sig i deres studietid og måske bosætter sig permanent. Fuld service ebh bank har været repræsenteret i København i en del år. - I København fortsætter succesen med mobile kundekonsulenter, der besøger kunderne uden for normal åbningstid. I løbet af 2006 har vi taget nye, vigtige skridt frem mod at blive en fuld service bank i hovedstadsområdet. Dels har vi ansat en områdedirektør for afdelingen, Anders Christian Andersen, der allerede har skabt mange kontakter over hele Sjælland. dels har vi ansat nye medarbejdere på erhvervs- og investeringssiden. Egon Korsbæk berettede, at ebh bank sidste år havde oplevet en markant kundetilgang i Københavnsafdelingen, ligesom han forventede, at den positive udvikling ville fortsætte i 2007. I København er ebh koncernen ved at samle alle aktiviteterne på en adresse. Det forventes at ville give fordele og synergimuligheder, både forretningsmæssigt og kollegialt. - Vi har netop underskrevet en lejeaftale på en central placeret ejendom i Vester Søgade og forventer at komme på plads midt på året, oplyste Egon Korsbæk. Overskud på 211 mio. kr. ebh koncernen fik i 2006 et samlet resultat på 211,4 mio. kroner før skat. Det var væsentligt bedre end forventningerne, der lød på niveauet 170-180 mio. kroner. - Hvis jeg skal sætte ord på 2006-resultatet, må det være ordet vækst. Vi har haft en særdeles kraftig vækst over hele linien, og vi kan samtidig konstatere, at tab og nedskrivninger nu befinder sig på et historisk lavt niveau. Samlet er der omkring 400 ansatte i ebh koncernen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...