EMNER

ebh bank arbejder for at bevare handlefrihed i den normale drift

Åbent brev fra bestyrelsesformand Egon Korsbæk til ebh banks kunder, aktionærer og andre interessenter.

Egon Korsbæk

Egon Korsbæk

Vi har fået mange henvendelser fra kunder og aktionærer, som efterspørger mere information fra bankens bestyrelse. Nogle af henvendelserne har været at finde i NORDJYSKE Stiftstidende, mens andre er modtaget via mail eller brev. Vi er utrolig taknemmelige for den oprigtige interesse, der er for banken. Ligeledes vil vi gerne rette en stor tak for de mange varme hilsner og opmuntrende ord, vi har fået med på vejen. Jeg vil gerne slå fast, at vi på alle måder erkender det behov, der er for information. Vi forstår udmærket, at I gerne vil have indblik i, hvad vi foretager os i den aktuelle situation, samt hvad fremtiden vil bringe. Vi har således fokus på en optimering af vores kommunikation, og i den sammenhæng er jeg glad for at kunne offentliggøre den arbejdsplan, vi har udarbejdet for at kunne imødegå de udfordringer, banken står overfor. Arbejdsplanen er offentliggjort i fondsbørsmeddelelse nr. 20, som er lagt ud på vores hjemmeside, men jeg vil dog gerne fremhæve nogle væsentlige pointer i relation hertil. Vi har to hovedopgaver, der skal løses, før vi kan begynde at overveje fremtiden: Vi skal sikre en tilfredsstillende drift for hele virksomheden, og vi skal have frasolgt de datterselskaber, der ligger uden for bankens kerneområde, nemlig at drive bankvirksomhed for vores ca. 15.000 nordjyske kunder. Disse tiltag gennemføres med det formål, at vi kan bevare vores handlefrihed i den normale drift og dermed muligheden for selv at få indflydelse på, hvordan bankens fremtid skal tegne sig. Når vi når så langt, skal bankens aktionærer naturligvis også høres, men den dag ligger endnu et stykke ude i fremtiden. Endnu en gang tak for den store opbakning. Skulle der være yderligere kommentarer eller spørgsmål, er man meget velkommen til at skrive til mig via mail: bestyrelsen@ebh-bank.dk. Af Egon Korsbæk,formand for ebh banks bestyrelse