EMNER

Ebh-direktør skjulte husleje

Lejebetaling for brug af villa i Spanien blev skjult som afkast på pantebreve.

Ejeren af en villa i Marbella i Spanien, som blev brugt af nøglepersoner fra ebh-fonden og ebh bank, forlangte en årlig leje på 340.000 kroner, hvilket daværende ebh bank-direktør Finn Strier Poulsen mente var for meget. Men den uenighed fandt ebh banks direktør ifølge NORDJYSKEs oplysninger hurtigt en løsning på: Den årlige lejebetaling for brug af villaen blev fastsat til 140.000 kroner. Garanti Derudover skulle ebh bank yde villaejeren et lån på 10 millioner kroner til køb af pantebreve. I forbindelse med den kredit fik villaejeren af Finn Strier Poulsen mundtligt en garanti, som betød, at ejeren var garanteret et årligt, risikofrit afkast af sine pantebrevsinvesteringer på 200.000 kroner. Når de 200.000 kroner blev lagt til den officielle lejebetaling på 140.000 kroner, kom den samlede, årlige betaling fra ebh bank til villaejeren op på de 340.000 kroner, som han oprindelig krævede for at udleje ejendommen til ebh-koncernen. Tabsrisiko Garantien på de 200.000 kroner betød, at ebh bank påtog sig risikoen for tab på de pantebreve, som ejeren af villaen havde købt for bankens kredit. Statsbanken EBH Bank, der afvikler ebh bank, rejser et krav på erstatning fra Finn Strier Poulsen personligt på 600.000 kroner svarende til den samlede garantibetaling til villaejeren i de tre år fra 2006 til 2009, hvor ebh-koncernen lejede Marbella-villaen. Banken mener nemlig ikke, at Finn Strier Poulsen orienterede bestyrelse og revision om afkastgarantien. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Finn Strier Poulsen til pantebrevsgarantien. Finn Strier Poulsens advokat, Arvid Andersen, har tidligere meddelt NORDJYSKE Medier, at Finn Strier Poulsen ikke har noget imod, at forholdene i EBH belyses i en retssag, og at Finn Strier Poulsen mener, at han har varetaget EBHs interesser bedst muligt.