EMNER

ebh-rekord: resultat på over 200 mio.

ebh bank a/s med hovedsæde i Fjerritslev har i 2006 oplevet den største fremgang nogen sinde og har for første gang præsteret et samlet resultat på over 200 mio. kr.

Så det var en ovenud tilfreds bestyrelse, der i eftermiddag aflagde årsberetning for bankens repræ­sentantskab. Årsresultatet lyder på 211,4 mio. kr. før skat og er dermed væsentligt højere end de forventninger, banken meldte ud for et år siden, da bestyrelsen forudså et resultat for 2006 på 170-180 mio. kr. Samtidig ligger ebh bank stadig helt i top blandt de danske pengeinstitutter hvad angår forrentning af egenkapitalen. Med det opnåede resultat er primoegenkapitalen forrentet med ikke mindre end 33,8 pct. ebh-aktiens positive udvikling fortsætter, og koncernens børsværdi er i 2006 steget med 30,5 pct. til 3,7 mia. kr. I årets løb er medarbejderstaben vokset med et halvt hundrede, så ebh koncernen i dag tæller omkring 400 ansatte fordelt på 11 bankafdelinger i Han Herred, Århus og Kø­benhavn, ebh anparter i Horsens, ebh ejendomme i Horsens, ebh finansservice i Horsens, Kø­benhavn og Fjerritslev samt Midt Factoring i Ikast og på Frederiksberg. hc.nielsen@nordjyske.dk